Centres comercials, locals d’oci, centres culturals, instal·lacions esportives, bars, restaurants i també fàbriques. El motor de l’economia real, el comerç i l’entreteniment, ha hagut d’abaixar la persiana forçat pel coronavirus. I més enllà de les òbvies implicacions econòmiques sobre les empreses, que com a mínim durant quinze dies suspenen totalment la seva activitat, molts treballadors també en patiran directament les conseqüències. Sense possibilitat de fer teletreball en la majoria d’aquests casos, les empreses poden, per llei, aplicar un Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTE), que a diferència de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), envia a casa els treballadors sense indemnització.

Què passa si la teva empresa et comunica que estàs afectat per un ERTO? Quins drets tens i quins ingressos tindràs mentre duri la mesura? L’ERTO és una suspensió temporal dels contractes, o una reducció de la jornada, que l’empresa pot decretar en virtut de l’article  47 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que contempla la “suspensió del contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major”. En el cas del coronavirus, es tracta de força major.

Les empreses tambe? han d'afrontar el coronavirus

Les empreses tambe? han d’afrontar el coronavirus

Les persones afectades per un ERTO continuen vinculades a l’empresa, però no cobren la mensualitat i no generen dret a pagues extra ni vacances durant el temps que romanen fora del seu lloc de treball. Tampoc no rebran cap indemnització, a diferència de treballadors afectats per un ERO o un acomiadament col·lectiu.

I quins drets manté el treballador afectat per un ERTO? Passa a una situació de desocupació, i per tant, cobrarà l’atur que li correspongui durant el temps estipulat. Cal tenir en compte que la prestació per atur sempre és inferior al sou, de manera que en els dies que duri el confinament, els ingressos dels afectats seran en tots els casos menors, si no és que l’empresa pacta pagar-los la diferència per evitar que perdin poder adquisitiu. Però aquesta circumstància és totalment voluntària per part de l’empresa.

Per accedir a l’atur hi ha uns requisits: calen com a mínim 360 dies cotitzats en els darrers sis anys i no estar fent cap altra activitat per compte propi o aliè a temps complet, i tampoc rebre cap altra prestació per part de la Seguretat Social. En cas de tenir-hi dret, el treballador ingressarà el 70% de la base reguladora (és de preveure que la situació pel coronavirus no s’allargui més de sis mesos, però en aquest cas la percepció baixaria al 50%).

Nou comentari