La Mesa del Parlament de Catalunya ha acceptat un escrit que demana iniciar un procediment contra el líder de Vox, Ignacio Garriga. Els partits que han signat aquest document acusen el diputat de “possible incompliment” del codi de conducta en el debat de política general per utilització de llenguatge discriminatori. Els grups parlamentaris que han participat en la presentació d’aquesta sol·licitud són el PSC, ERC, Junts, la CUP i els comuns.

La petició exposa que Garriga “va formular una sèrie d’expressions i afirmacions vinculant delinqüència amb immigració, fent identificació expressa de la nacionalitat d’aquells que eren presumptes responsables amb la seva nacionalitat i, per tant, amb el seu origen”, informa Europa Press. L’escrit especifica que aquests fet van tindre lloc la setmana passada durant el Debat de Política General al Parlament de Catalunya.

La Mesa del Parlament ha traslladat la petició a la Comissió de l’Estatut dels Diputats. Aquest organisme realitzarà un informe sobre aquesta qüestió. Després, serà la mateixa Mesa qui decideixi si es oportú aplicar una sanció al diputat de Vox.

Els partits que han sol·licitat l’inici del procediment consideren que l’actitud del líder de Vox ha vulnerat l’article 7.2 del Codi de Conducta. Aquest punt estableix que els diputats han de mostrar “una actitud curosa i exemplar d’acord amb el principi d’igualtat sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnic, llengua o qualsevol altre”.

El mateix Codi de Conducta exposa que la Mesa pot imposar una sanció d’entre 600 a 12.000 euros als diputats que cometin una infracció per incompliment de la normativa establerta. A més, les sancions que es considerin molt greus poden ser castigades amb la suspensió temporal de l’exercici de les funcions si el ple ho acorda.

Comentaris

  Tano Octubre 05, 2021 | 20:34
  Aquest fantasma de dentista, és un feixista fastigós.
  MiqCar Octubre 06, 2021 | 00:41
  Un acomplejado de tomo y lomo
  Doctor Strangelove Octubre 06, 2021 | 07:40
  Gran Garriga, dient-los-hi la veritat a indepres i comunistots! Un home elegant que es vesteix pels peus! Doc.
  Gonzalo Octubre 06, 2021 | 12:03
  En su intervención parlamentaria solamente dijo datos oficiales. De aproximadamente 7000 reclusos que hay en Cataluña, poco menos de la mitad son extranjeros. Y trasladó esos datos respecto al porcentaje de extranjeros residentes en Cataluña, aproximadamente un 10% . Simplemente se hizo eco de datos oficiales. Otra cosa es que esos datos ni interese que se sepan, ni gusten a los "buenistas".

Respon a Doctor Strangelove Cancel·la les respostes