El canvi de normativa en països europeus genera dubtes sobre l’eficàcia d’algunes mascaretes

Els experts no es posen d'acord sobre si cal exigir un tipus de protecció determinat als espais interiors i el transport públic

Alemanya, França i Àustria han estat els primers tres països europeus que han decidit fer obligatòria les mascaretes auto-filtrants de la família dels EPIs (equips de protecció individual), conegudes com a FFP, en els espais públics tancats i el transport públic. Aquesta mesura ha aixecat el debat també a l’estat espanyol, on ja hi ha discussions tècniques. Des de Catalunya, el Departament de Salut ha incidit que cal estudiar la possibilitat d’endurir la normativa que regula l’ús de les mascaretes per fer-les més efectives. Si bé hi ha un consens científic sobre el nivell de protecció que ofereixen els diferents tipus de mascareta, no hi és tant a l’hora de prohibir les de tela casolanes, sense cap tipus d’homologació, tenint en compte que la manca de poder adquisitiu per aconseguir les més eficients podria generar una desigualtat a l’hora de protegir-se. Des dels organismes estatals, Fernando Simón ha intentat treure ferro a la qüestió aquesta setmana, però altres veus mantenen arguments diferents.

EL MÓN ha consultat l’opinió d’experts que coneixen a fons el mercat de les mascaretes, el grau de protecció que ofereixen i els contextos en què es fan més necessàries. A partir d’aquí aquesta és la guia de les opcions que es poden trobar actualment en el mercat.

Mascaretes higièniques

 • Reutilitzables, que compleixen la norma UNE 0065 i tenen una eficiència de filtració bacteriana superior al 90%.
 • D’un sol ús, que compleixen la norma UNE 0064 i tenen una eficiència de filtració bacteriana superior al 95%.

Mascaretes quirúrgiques

D’un sol ús per evitar la transmissió de la malaltia (són producte sanitari), ús recomanat durant 4 hores:

 • Tres tipus amb una eficiència de filtració que va del 95 al 98%.
 • Tenen un preu pautat d’un màxim de 0,62 euros la unitat.

Mascaretes auto-filtrants

Considerades Equips de Protecció Individual (EPIs), que eviten el contagi cap a dins i cap enfora, ús recomanat durant 8 hores:

 • FFP1 amb una eficàcia de filtració del 78%
 • FFP2 amb una eficàcia d’un 93%
 • FFP3 amb una eficàcia d’un 97%
 • P1, P2 i P3 (màscares dels Bombers)

El preu pot anar des dels 1,99 euros d’alguns productors, a 3,95 euros a la farmàcia o packs de 10 per 20 euros a Amazon.

Mascaretes de roba

Mascaretes de roba tenen una eficàcia superior al 70% però amb doble o triple capa de cotó espès poden arribar al 90%. No estan homologades, no se sap la freqüència amb la qual es renten i estan fabricades amb diferents robes. Tot això fa que es considerin no segures.

Quines estan certificades i quines no?

Les mascaretes tipus EPIs (FFP) han d’estar homologades i certificades per un organisme certificador, que fa la comprovació de la seva eficàcia. L’organisme certificador són empreses independents que s’hi dediquen. Aquestes mascaretes han de tenir també el distintiu de la Comunitat Europea (CE) i a sota el número de l’organisme certificador.

Els embolcalls de les mascaretes higièniques han d’informar si compleixen les normes UNE 0064 o 0065.

Les mascaretes quirúrgiques han de complir la norma UNE 14683 i també han de tenir el distintiu CE en ser producte sanitari.

Tant en el cas de les higièniques com de les quirúrgiques és el fabricant qui certifica que ho ha fet segons la norma i no necessita certificador. Passen inspeccions per veure si es compleix la norma. Hi ha diferents empreses que s’hi dediquen.

La clau és la filtració superior al 90%

En opinió del doctor Rafael Padrós, responsable del servei de prevenció de riscos laborals de l’Hospital de Sant Pau, el mercat ha posat a disposició “productes òptims per protegir-nos col·lectivament”. De fet, considera que amb tot el ventall que hi ha “compliríem la norma alemanya” perquè, com subratlla, “han dit que tots els sistemes han d’assegurar una filtració superior al 90%”.

Per a Padrós s’ha de tenir en compte que les mascaretes “van en conjunt amb altres mesures” per prevenir els contagis, això vol dir mantenir la distància, la ventilació dels espais i el rentat de mans. Els països que han hagut d’endurir la normativa de les mascaretes respon sobretot al fet que són llocs on fa fred i tenen més dificultats per ventilar interiors, per això s’obliga a usar FFP2 en espais tancats i transport públic.

A banda, Padrós destaca que la mascareta pot no ser eficient també pel fet que hi ha persones que no la porten ben posada, augmentant el risc de contagi. El doctor insisteix que la mascareta quirúrgica ha de tapar nas, boca i mentó i cal que amb les dues mans tothom se l’ajusti el màxim possible. “La gent ho troba incòmode i sempre deixa obert pels costats”. Aquesta incomoditat també es pot experimentar, encara més, amb les FFP2. “Portar-la molta estona molesta —apunta Padrós— perquè és més gran i carregosa i se l’acaben posant malament”. 

El doctor considera crucial portar ben posada la mascareta i portar-la en espais interiors i al transport públic. “Al bus acostuma a pujar-hi molta gent sense, això està prohibit perquè fa que el nivell d’innocu sigui molt alt, el risc cau en picat si tots portem la mascareta”. Portar la mascareta mal posada o no dur-la al transport públic posa en risc tothom, per això l’obligació d’utilitzar la FFP2 suposaria reduir riscos. Padrós creu que s’haurien d’explicar bé les raons si és decidís ara augmentar el nivell de protecció en interiors perquè, en cas contrari, el que es fa és generar “desconfiança” amb la resta de mesures de protecció.

El que Padrós creu que “no té sentit” és “posar unes mesures de protecció i que hi hagi gent que se les salti perquè això fa que el sistema s’afebleixi” i adverteix que una sola persona sense mascareta al bus o al metro ja posar en risc tota la resta encara que portin mascareta perquè potser no la porten ben posada o el nivell de filtració no és l’adequat. “La mascareta FFP2 no ens dona més seguretat, hem de seguir fent totes les altres mesures, només és una EPI que ens disminueix el risc amb més eficiència i eficàcia que les altres mascaretes”, afegeix.

Els aerosols i les variants del virus: factors a tenir en compte

L’enduriment de les regles pel que fa a les mascaretes està relacionat amb l’evolució de nou coneixement científic sobre les condicions en què és més fàcil la transmissió del virus. Així ho explica Xavier Gastaminza, director general de Star Care, empresa d’EPIs especialitzada en mascaretes. “Tots els estudis, des de fa mesos, demostren que el principal vector de contagi és la contaminació per aerosols en suspensió a l’aire”. Aquest fet és encara més important quan es tracta d’espais tancats i això explica la necessitat que el nivell de filtració de les mascaretes en aquests entorns sigui l’adequat i que les mascaretes es portin ben posades.

“Les mascaretes de tipus quirúrgiques estan pensades per fer una filtració de les partícules bacterianes, més grans que els virus, de 0,6 micres. Les FFP2 o FFP3, tipus EPI, en canvi, poden filtrar partícules inferiors a 0,3 micres, que són les que poden transportar el virus”, explica Gastaminza. Aquest expert també destaca que les mascaretes tipus FFP se sotmeten a controls, són hermètiques i s’ajusten bé a la cara, per “evitar fugues”. En canvi les mascaretes quirúrgiques, si no s’ajusten bé, deixen espai pels costats. “Quan respires, inspires i expires aire que no s’està filtrat, perquè de fet aquesta no és la finalitat d’aquesta mascareta: l’objectiu de les quirúrgiques és evitar esquitxades per això són impermeables, eviten que les gotes surtin de forma directa i no és el seu objectiu evitar la transmissió de patògens a través d’aerosols”.

Gastaminza defensa també les FFP2 i FFP3 perquè, segons afirma, “són les úniques que permeten mantenir una distància inferior a dos metres amb seguretat, cosa que les altres mascaretes no fan”. Les quirúrgiques es deia que eren més útils al principi quan “es pensava que el contagi” era pel contacte directe de les petites gotes de saliva i no pels aerosols. Amb les noves evidències sobre aerosols, les quirúrgiques “tampoc són la solució, perquè s’escapa aire pels costats. “Ja no es considera que serveixin de protecció cap els altres”, apunta l’expert. Fins i tot encara que s’estigui en silenci se segueix expulsant l’aire cap a fora i es pot concentrar en un espai interior generant els aerosolts contaminants, que són “el principal vector de contagi segona la nova evidència científica”.

Fernando Simón hi resta importància

Fernando Simón ha explicat aquesta setmana que les mascaretes que s’haurien d’utilitzar són les que compleixen la normativa espanyola UNE perquè són garantia d’un filtrat superior al 90%, de manera que, sense conèixer el detall de les normatives d’altres països europeus, creu que el que marca la norma espanyola és suficient. Simón ha advertit que s’han d’evitar les mascaretes que no compleixen la normativa espanyola i les de roba que no filtren. Les FFP2 considera que produeixen un efecte sinèrgic perquè redueix la probabilitat d’inhalació del virus per part de tothom que estigui compartint un entorn.

D’altra banda, a l’estat espanyol les mascaretes també han estat controvertides per l’IVA que s’hi carrega, del 21%. Xavier Gastaminza, director general de Star Care, assegura que caldria revisar aquest aspecte tal i com han fet molts altres països europeus, reduint la càrrega impositiva d’aquest producte que és d’ús sanitar.

Comentaris

  JOSEP EL AVI DE CARDEDEU 28/01/2021 10:26 am
  LA CUESTIO NO ES QUINA MASCARETA Cal Portar LA CUESTIO ES QUE CAL POSARTE LA MASCARETA La que mes te agradi y estiguis comeda y guardar la distancia NO PARLAR EN QUI NO PORTA LA MASCARETA POSADA ..
   JOSEP EL AVI DE CARDEDEU 28/01/2021 11:38 am
   SE Me olvidaba dir una cosa LA MASCARETA Mes BONA DE TOTES Es la que porten ELS POBRES .Porque esta es con las pilas alkalinas DURA Y DURA AQUESTA MASCARETA DURA MAS . Que no la que se posen el RICS Aquestes de seguida ban a la basura O TIRADAS AL CARRER VORERAS ....No ja millor mascareta QUE LA DE UN POBRE Son las que mas duran ja ja .
  Rmp 27/01/2021 11:01 pm
  Hi ha també les de roba amb filtre de recanvi homologats que compro a la farmàcia. Dues capes de cotó més el filtre certificat.
  Gervasi 27/01/2021 10:54 pm
  Sentit comú, jo quan vaig a cal metge o a la feina, duc una FFP2 o FFP3 sense vàlvula. Si surto de casa solament a llençar escombraries o un moment, una quirúrgica o de roba homologada i rentable. No ho veig tant complicat decidir una o altra. Quan s'han de fer tantes normes és què hi ha massa persones que no fan el què cal.
  Prou bestieses. Les quirúrgiques IIR són suficients. 27/01/2021 9:55 pm
  Hi ha massa experts que no tenen ni la més remota idea de res. Surten als mitjans per fer-se publicitat i creen confusió. El problema de l'increment de contagis d'aquest gener prové de les trobades i celebracions de Nadal. És evident que no es tracta de quina mascareta es feia servir. No hi ha ningú que mengi amb mascareta.

Nou comentari