Bases del sorteig “La panera més gran d’El Món 2018”

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ PROMOCIONAL 

La panera més gran d’El Món” 

 

Primera– Àmbit subjectiu i forma de participació 

La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que seguiexin la nostra pàgina oficial de Facebook del Món. (https://www.facebook.com/elmondiari). 

També es pot participar a través del nostre perfil oficial d’Instagram @elmondiari, mencionat a dues persones a la imatge del sorteig. (https://www.instagram.com/elmondiari/)

L’eina que emprarem per la selecció del guanyador serà Easypromos.

Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil de Facebook autèntic i completar totes les pases Aquells participants que no realitzin les pases de manera correcta no podran participar en el sorteig. De la mateixa manera per Instagram, el perfil de la participació ha de ser autèntic i completar les accions esmentades anteriores.

La participació es pot fer tant per Facebook, Instagram o ambdues. En aquest últim cas duplicant les opcions de guanyar.

El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 3 de desembre de 2018 i 20 de desembre de 2018 a les 12 hores. 

 

Segona- Sorteig 

El sorteig es realitzarà el 20 de desembre de 2017 a les 13 hores mitjançant l’eina Easypromos (resultant un guanyador i tres suplents). El guanyador rebrà un missatge a través de les xarxes amb el que se li notificarà que ha resultat afortunat, i és requisit indispensable que respongui a aquest en un període de 24 hores acceptant el premi. 

En cas que el guanyador no compleixi els requisits establerts en les bases que regulen aquesta acció promocional, l’organitzador contactarà amb el primer suplent en la forma expressada; en cas que es continuï sense poder concretar el guanyador, es contactarà amb el segon suplent i, si s’escau, per ordre i successivament, amb cadascun dels següents suplents fins que es pugui adjudicar el premi. 

Editora Singular Digital 2GR es reserva el dret de declarar desert el premi d’aquesta acció promocional, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest per qualsevol causa. 

 

Tercera- Premi 

El participant que resulti guanyador del sorteig que es realitzarà el 20 de desembre de 2018 obtindrà: 

a) Una panera proporcionada per Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), amb diferents productes gentilesa dels seus patrocinadors: 

 • Una estada rural gràcies al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
 • Un lot de productes de Bonpreu Esclat
 • Unes sabatilles esportives i una bossa de Munich Sports
 • Un val de 200€ per gastar a un dels hotels de Petits Gran Hotels de Catalunya
 • Cinc bitllets del número 09915 de la loteria Grossa Cap d’Any 2018 de la Loteria de Catalunya 
 • Una caixa de cava Brut Nature Gran Reserva Rovellats
 • Una caixa d’experiències Mútua Experiències Family gentilesa de Mútua General de Catalunya
 • Una impressora ECOTANK ET-2750 d’Epson
 • Un sopar per a dues persones al restaurant de Casino Barcelona
 • Dues entrades dobles per Turandot, a l’Auditori de Barcelona
 • Un lot de productes de cosmètica ecològica Cattier

 

El guanyador haurà de recollir la panera a les oficines del Món o en cas de no poder, serà enviada directament al domicili del guanyador. 

El guanyador ha de passar a recollir els bitllets amb què hagi resultat premiat, a les oficines de Mon.cat, ubicades al Passeig de Gràcia 16, 1er 3ª (08007 Barcelona), on li seran lliurats prèvia acreditació amb el DNI, en horari de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores (de dilluns a dijous) i de 9.00 a 14.00 hores (els divendres), fins com a màxim el dia 28 de desembre de 2017 a les 14.00 hores. 

Si el guanyador no pot recollir personalment el bitllet, poden autoritzar a tal efecte a una altra persona, major d’edat; aquesta última, en el moment de la recollida del premi, haurà d’exhibir i lliurar a l’organització la corresponent autorització, degudament signada, i acompanyada de la fotocòpia d’ambdós DNI, el de qui l’autoritza i el seu com a autoritzat. 

En cas de no poder anar a recollir la seva butlleta ni el guanyador ni una persona autoritzada, es podran enviar per correu al domicili del guanyador. 

Els bitllets que no hagin estat adjudicats o recollits físicament pels guanyadors d’aquesta acció promocional, inicials o suplents, seran retornats per Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), atesa la condició de Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat) de dipositària dels bitllets destinats a la present acció promocional. 

El premi és personal i intransferible. 

 

Quarta– Condicions i límits de participació 

No poden participar en aquesta acció promocional: 

– Persones menors d’edat. 

– Personal adscrit a l’Editora Singular Digital 2GR SL 

– Personal adscrit a entitats col·laboradores de l’Editora Singular Digital 2GR SL 

– Persones relacionades professionalment amb aquesta acció promocional, o amb la publicitat d’aquesta. 

 

Les persones que desitgin participar a través de Facebook o Instagram han de facilitar a l’Editora Singular Digital 2GR SL a través de la pàgina de fans del Món o perfil @elmondiari, un perfil d’usuari actiu i real de les xarxes amb el qual se’ls pugui identificar.(https://www.facebook.com/elmondiari). (https://www.instagram.com/elmondiari/)

 

Cinquena– Protecció de dades de caràcter personal 

L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació. 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable l’Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present acció promocional. Mitjançant la participació en aquesta acció promocional els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta acció promocional podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Editora Singular Digital 2GR SL (Passeig de Gràcia 16, 1er 3a, 08007 Barcelona). 

 

Sisena– Xarxa de comunicacions 

L’Editora Singular Digital 2GR SL i Loteria de Catalunya queden exonerades de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció promocional per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d’informacions no imputables a aquesta. 

 

Setena- Acceptació de condicions 

Totes les persones participants en aquesta acció promocional, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l’Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi. 

 

Vuitena– Altres estipulacions 

Aquestes bases són accessibles a través de l’aplicació Easypromos que estarà allotjada al Facebook d’El Món. 

L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció promocional en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits l’Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar de la pàgina de fans de Facebook les bases modificades o, si s’escau, l’anul·lació de l’acció promocional, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants. 

Nou comentari