Naturgy, reconeguda entre les 30 empreses espanyoles més compromeses amb la diversitat

Naturgy ha estat reconeguda com una de les 30 empreses espanyoles més compromeses amb la diversitat a l’Informe VariableD 2021 d’INTRAMA, en virtut dels seus programes d’impuls al talent femení i intergeneracional a la companyia. Concretament, ha destacat la visió estratègica i sostenible amb què l’energètica gestiona la diversitat a la seva plantilla, gràcies a una cultura i lideratge inclusius, juntament amb el seu programa de contractació i desenvolupament de talent jove, “Flex&Lead”.

Aquesta darrera iniciativa inclou tant la captació de nous professionals com el desenvolupament dels que ja formen part de la companyia. “El nostre objectiu és oferir “un viatge diferencial” i un model d’onboarding que atengui una millor experiència de les noves incorporacions, i una oferta formativa per al desenvolupament de competències tècniques i gerencials de tots els empleats”, explica Carmen Fernández, directora de Talent Directiu i Cultura de Naturgy.

El programa Flex&Lead també contempla plans de mobilitat interna entre àrees de negoci i la participació en processos d’acceleració de carrera professional a Naturgy.

L’Informe VariableD és un estudi de la consultora de Recursos Humans INTRAMA. L’anàlisi recull més de 18 sectors d’activitat, amb més de 450.000 empleats a nivell nacional i més de 2,5 milions a nivell mundial, a través de les més de 30 empreses a Espanya representades a l’estudi.

Gestió de la diversitat i igualtat a Naturgy

Naturgy promou una cultura inclusiva i la seva visió de l’interès per les persones orienta la manera de treballar i assolir els objectius de la companyia, una forma de gestió de les persones que comparteix també amb tota la cadena de valor dels diferents negocis en què opera .

El seu Pla Estratègic 2021-2025 s’emmarca en el fort compromís en matèria ESG que la companyia ha materialitzat els darrers anys. Aquest full de ruta inclou un Pla de Sostenibilitat amb sòlids objectius a 2025 a l’àmbit mediambiental, social i de governança. Entre aquests, destaca assolir la paritat de gènere el 2030 i arribar al 2025 amb més del 40% de les seves posicions directives i de gestió ocupades per dones. A més a més, Naturgy incrementarà el pes del compliment ESG en la remuneració dels equips directius.

El compromís de Naturgy amb la igualtat està reconegut amb el Distintiu d’Igualtat a l’Empresa (DIE), en virtut del desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats, mitjançant plans d’igualtat integrals, mesurables i amb resultats concrets. Així mateix, la companyia compta amb la certificació global efr, que juntament amb la valoració de la gestió en conciliació reconeix el compromís organitzatiu amb la igualtat i l’impuls al lideratge femení.

Nou comentari