La pandèmia causa a Catalunya 15.000 morts més de les esperades el 2020

El pic de mortalitat es va registrar a la primera onada durant el confinament

Catalunya va registrar durant el 2020 15.476 morts més de les esperades en cinc períodes d’excés de mortalitat, segons el Sistema de Monitorització de Mortalitat (MoMo). En condicions normals i tenint en compte el registre d’anys anteriors s’hagués esperat la mort de 397.000 persones a l’estat espanyol, però els registres civils han notificat 465.000 morts per totes les causes, 68.000 més de les esperades. La pandèmia de la Covid-19 ha capgirat totes les previsions.

Tant a Catalunya com a la resta de comunitats autònomes el pic de mortalitat es va registrar entre els mesos de març i abril, durant el confinament domiciliari. El sistema MoMo ha registrat a Catalunya cinc períodes d’excés de mortalitat. En la primera onada, del 13 de març al 8 de maig es va registrar un excés del 120%: les morts esperades en aquest tram de l’any eren 9.906, les observades van ser finalment 21.834, fet que suposa un excés d’11.928.

Gràfic corresponent a Catalunya del sistema MoMo

Entre el període de represa després del confinament i la segona onada Catalunya va viure alguns brots, que també queden registrats amb un excés de mortalitat, no tan pronunciat com en la primera onada. Entre el 21 i 23 de maig també es va registrar un excés de mortalitat d’un 14%, amb la mort de 69 persones més de les esperades. A l’agost, del 8 al 28, es va registrar el tercer període d’excés de mortalitat a Catalunya d’un 15%. En aquest període van morir 478 persones més de les esperades. Entre el 9 i el 12 de setembre també hi va haver un excés de mortalitat, d’un 16%, amb 97 defuncions més de les esperades.

El cinquè període d’excés de mortalitat correspon amb la segona onada a Catalunya. Del 6 d’octubre al 19 de desembre l’excés de mortalitat segons el sistema MoMo ha estat d’un 22%: s’esperaven 13.072 morts, se n’han observat 15.976, de manera que se n’han produït 2.904 més de les esperades.

L’impacte per gènere i edat

Pel que fa al gènere, l’excés de mortalitat va afectar més les dones (6.314) que els homes (5.770). També l’afectació va ser major entre les persones de més de 74 anys (10.052), que entre els 65-74 (1.348) o els menors de 65 (612).

En la segona onada, també l’excés de mortalitat també s’ha registrat més en dones (1.804) que en homes (1.705). Pel que fa a edats, l’excés de morts es registra entre les persones de més de 74 anys (2.320), entre 65-74 (390) i menors de 65 (276).

El sistema MoMo fa servir dades de registres civils informatitzats del Ministeri de Justícia, que suposen el 93%. A banda, hi pot haver endarreriment en la notificació de morts. Això vol dir que les xifres podrien ser més elevades.

Nou comentari