Per què va col·lapsar la URSS? Aquesta ha estat una de les grans polèmiques entre historiadors i politòlegs sense resposta clara. La inconsistència del projecte? Les carències materials? Les conseqüències econòmiques de participar en la cursa armamentística? Les tensions nacionals? Les errades logístiques que generaven desabastiment? La inflexibilitat política? La manca de llibertats personals? Els testimonis que van patir l’esfondrament del somni comunista parlen normalment en termes de sensacions subjectives, de la desmoralització col·lectiva en el contrast entre consignes triomfals i depriment realitat, de la farsa d’un sistema en què tothom vivia instal·lat en la mentida, amb plans quinquennals irrealitzables on tothom falsejava les dades per satisfer les demandes impossibles d’uns dirigents aïllats del món.

Aquest contrast entre discurs oficial i desmoralització a peu de carrer, de farsa consentida, és la que sovint es pot copsar quan algú conversa amb docents amb certa experiència. En els darrers anys el sistema no ha deixat de deteriorar-se. Tanmateix, allò que podria ser una sensació subjectiva, ara ja disposa constatació estadística. Les proves anuals de les competències bàsiques, instaurades amb voluntat de termòmetre amb l’inici del segle, elaborades i supervisades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE), han constatat aquest agost i ara també al desembre una caiguda sostinguda dels nivells d’assoliment dels alumnes a primària i secundària. I aquesta és una tendència que, contràriament al comodí de la pandèmia, jugat reiteradament des de la conselleria, es registra, pel cap baix, al llarg de la darrera dècada.

Els fenòmens educatius són complexos. Per empitjorar o millorar-ne la qualitat, no hi ha factors únics, ni receptes simples, ni encara menys resultats immediats. La pandèmia no va ser causa de res, sinó l’accelerador d’uns processos que venien de lluny, i han ajudat a visibilitzar el deteriorament del sistema. Per això, quan les autoritats educatives invoquen “la formació dels docents” per revertir aquesta dinàmica negativa estan enganyant l’opinió pública i aplicant l’enèsima humiliació i desautorització a un col·lectiu professional que més ha patit cursos, cursets, i darrerament, “performances” que el Departament organitza o subcontracta a empreses afins. Més d’una dècada de deteriorament induït es fonamenten en complexes transformacions en un sentit regressiu; econòmiques (amb una crisi perpètua); culturals (fonamentades en un narcisisme-individualisme extrem); polítiques (amb certa addicció al populisme educatiu); socials (eixamplament de desigualtats, migracions que modifiquen el paisatge demogràfic); ideològiques (amb modes pedagògiques, waldorfisme i mil·lenarisme educatiu,…); professionals (devaluació de la professió docent i qüestionament del seu rol). Això fa que ens trobem davant una dinàmica prou malmesa per confiar que puguin existir solucions màgiques capaces de revertir polítiques equivocades amb més de vint anys de vigència.

En qualsevol cas, la cosa ve de lluny. Els canvis educatius, contràriament al que voldrien una ingènua i irresponsable classe política sempre temptada de perpetrar enginyeria social a escoles i instituts (que és el que explica la seva addicció a canviar de regles del joc cada sis anys de mitjana), són lents i els efectes triguen dècades a percebre’s. Hi ha hagut factors incontrolables com la demografia o l’expansió de la pobresa entre els més joves. Hi ha hagut també, elevades dosis d’oportunisme entre la legió de suposats experts educatius patrocinats per interessos extraeducatius (com les patronals o el poder financer) disposats a fer propostes curtterministes i no contrastades. I, certament, en aquests darrers anys s’ha experimentat a dojo sense xarxa protectora, s’han engegat projectes a la babalà, sense avaluacions rigoroses, amb més criteris estètics o ideològics que solvència científica. I això ha implicat també l’abandó de mètodes eficients, l’enlluernament per una “innovació” on la fe subjectiva s’imposa a la raó objectiva. S’ha deixat de banda l’actualització científica per promoure una formació al professorat molt farcida de moralisme, emocionalitat, experiments discutibles i la voluntat que els docents no s’entestin a fer de docents, sinó que assumeixin altres papers. De “coach”, de treballador social, de monitor d’esplai, de psicoanalista, de buròcrata, de sexòleg, d’acompanyant, d’estadístic, d’informàtic, d’administratiu i moltes altres taques que en realitat acaben estalviant diners a l’administració en base a l’intrusisme professional. En el fons, res que no passés abans, perquè fonamentalment, la relació professor-alumne sempre s’ha caracteritzat per la necessitat de protecció i empatia. Tanmateix, la fórmula imposada aquests darrers anys recorda a la catàstrofe que ha suposat a tantes famílies la figura del “pare col·lega”, en una era en què la informalitat ha acabat propiciant una generació d’irresponsables (i no em refereixo precisament als més joves).

Quan parlàvem de mètodes erronis, cal reforçar la idea que un dels clàssics educatius és la persistència entusiasta en l’error, especialment quan es prefereix l’estètica a l’ètica. Un exemple il·lustratiu. Durant la darrera dècada del segle passat es va posar de moda un suposadament innovador mètode d’aprenentatge de la lectura i escriptura, “global” (alguns pares i lectors recordaran tot de cartellets en lletres majúscules inundant les aules) que s’intentava implementar especialment a Educació Infantil (de P3 a P5). Es tractava d’una variant d’un sistema propi de l’educació especial que es feia servir tradicionalment al petit percentatge d’alumnes que tenia dificultats amb el mètode tradicional. Era complex, requeria molta preparació tècnica dels mestres, coneixement i col·laboració de les famílies, moltes activitats complementàries i molta estimulació per part de l’entorn. Es considerava “més actiu” que el sil·làbic (el de tota la vida, amb més de 2.000 anys d’experiència, fonamentat en el “ma, me, mi, mo, mu”), el qual resulta repetitiu i avorrit. Ara bé, és efectiu, requereix poca preparació dels docents (pares, germans grans poden ensenyar a llegir i escriure) i, sobretot, funciona. El mètode global “actiu i atractiu” va fracassar tant que fins i tot a França el van prohibir. A Catalunya es va continuar fent servir perquè era “més modern / escola activa / atractiu…” en una estranya dinàmica en què molts infants acabaven aprenent a llegir a casa perquè les seves mares feien allò del “ma, me, mi, mo, mu”.

Precisament la credulitat dels docents ha estat aprofitada pels responsables educatius, molts dels quals estan convençuts que poden crear la seva pròpia utopia pedagògica. Les escoles de magisteri i les facultats de pedagogia han begut massa dels mites de la renovació pedagògica i idealitzat experiències educatives de la Mancomunitat (on, com a historiador, cal explicitar que hi havia més pa que formatge), i això s’interpretava com a una carta lliure per proposar “invents del TBO” o aplicar tendències que poguessin venir de fora. Ara bé, des de l’era Maragall, es va encetar allò que se’n diu una “Nova Gestió Pública” que ha implicat una allau de burocràcia que ha segrestat literalment els docents. Avaluació, rúbriques, aplicatius, increment exponencial de reunions, programes d’autonomia, formacions no sempre útils, informes, gestió (que la informàtica ha complicat encara més), programacions, currículums i unes qualificacions que ara impliquen avaluar fins a mig centenar d’ítems de cadascun dels cent-cinquanta o dos-cents alumnes que pot atendre, per exemple, un professor de secundària. I aquesta sobrecàrrega, que pot implicar duplicar o triplicar el temps dedicat a aquestes tasques en la darrera dècada, s’han aplicat en un moment en què s’ha incrementat l’horari lectiu, i tot plegat en detriment de l’atenció dels alumnes, la preparació de classes, el necessari debat pedagògic en els claustres o la comunicació informal entre professionals. La trista metàfora és què, en l’avaluació, prohibides les qualificacions numèriques, s’esmerça temps en uns informes amb llistats inacabables d’eufemismes o expressions críptiques que ni els egiptòlegs serien capaços de desxifrar, destinades a la desinformació massiva de famílies, alumnes i societat sobre els assoliments dels estudiants.

Tanmateix, si hi ha quelcom que ha enverinat profundament escoles i instituts ha estat la capacitat de tria de les direccions del professorat, novetat de la Llei d’Educació de Catalunya, i que en la seva aplicació coincideix plenament amb la corba descendent pel que fa a resultats. La idea que la continuïtat dels docents depèn de la voluntat del director o directora ha instal·lat les xarxes clientelars a dins dels centres educatius. Unes xarxes clientelars que poden ser de caràcter pedagògic (formar part de la mateixa congregació “innovativa), ideològic (es comença a percebre l’adscripció a un determinat partit com a facilitador d’una plaça desitjable) o fins i tot familiar (directors que posen amics, cònjuges, i fins i tot amants al mateix claustre via “entrevista personal”). En altres termes, la instal·lació de la corrupció, amb el sentit de desmoralització en el sentit polisèmic del terme, i una cosa encara més preocupant: una “llei del silenci” que implica que, com a l’antiga Unió Soviètica, quan el superior jeràrquic pren decisions equivocades o exigeix fites inassolibles, ningú no gosa piular i el centre s’instal·la en una farsa perpètua en què els errors i els mals s’encobreixen sota llistats inacabables d’eufemismes o expressions críptiques que ni els egiptòlegs (ni una inspecció, bona part de la qual també triada a dit, i acostumades a mirar cap a l’altre costat) serien capaços de desxifrar. És ben curiós com les crítiques al sistema només es poden llegir des de les xarxes socials, sota pseudònims, o entre uns pocs crítics com Andreu Navarra, Jordi Martí o Pascual Gil que es poden considerar com els dissidents al més pur estil Sàkharov o Soljenitsin.

A tot això s’afegeix una degradació de condicions laborals que fa feredat. Un economista de la USTEC acaba de publicar un extens informe que posa xifres a la magnitud de la tragèdia. La pèrdua de poder adquisitiu del col·lectiu té dimensions soviètiques. En percentatge, el decalatge entre l’evolució dels preus i salaris en la professió, entre 2009 i la projecció de 2024 representa una caiguda d’entre 20 i 25 punts. Això vol dir que mestres i professors cobren entre 400 i 500 euros constants menys del que cobraven fa dotze anys. O, expressant-ho d’una altra manera, que els mestres porten 66.000 € i els professors 84.000 € perduts en tot aquest període. Si això ho relacionem amb els 101.500 milions d’euros que Espanya va pagar en concepte del rescat bancari, queda clar que en aquest país, han estat els treballadors públics els qui han pagat la festa dels especuladors.

Si a tot això afegim l’addicció del país al populisme pedagògic, amb polèmiques artificialment induïdes sobre el calendari i els horaris escolar, l’esperit anti-il·lustrat de dreta i esquerra, cert sensacionalisme periodístic, formacions i discursos al més pur estil Paulo Coelho, la tendència a banalitzar l’educació o creure que són possibles solucions fàcils a problemes complexos, el resultat és esfereïdor. En bona mesura, la professió docent es troba en una imparable dinàmica de proletarització, amb precarietat creixent, pèrdua d’independència professional, imposició d’objectius inassolibles. I això fa que cada vegada sigui menys atractiva. Ja fa temps que es constata el decreixement del nombre d’aspirants a fer de mestre i professor. Com a torna, amb el reiterat missatge de convertir la professió en una mena de monitors d’esplai, els seus nivells acadèmics són en descens. La Prova d’Accés al Professorat, instaurada fa alguns anys per accedir als estudis de mestre, amb un nivell de 4t d’ESO, no és superada per la meitat dels aspirants. No se’n troben candidats de determinades especialitats, especialment de matemàtiques, informàtica, encara que també de filologies, on és possible trobar alternatives amb millors condicions i menor estrès.

Hi ha altres factors que també contribueixen a aquesta mena de gran depressió educativa. L’abandó dels llibres de text, sempre criticats, considerats obsolets, avorrits, superables, ha privat a moltes famílies i alumnes d’un mínim ordre i llistat de les coses que cal saber, o d’una organització lògica i ordenada del coneixement, a més de ser una font de concentració (una competència personal a la baixa). La digitalització, com expliciten diversos informes, ha servir per comprar pau i tranquil·litat a les aules a l’elevat preu de la dispersió, el caos, la desorganització, a banda d’altres aspectes més preocupants com la desconnexió (hi ha alumnes que a classe es miren els partits del mundial, sèries de netflix o continguts prohibits per a menors). La “innovació educativa” impulsada per entitats vinculades als grans interessos financers ha resultat ser un fracàs sense pal·liatius, com indiquen els mateixos informes del CSASE. El model d’inclusió, amb invents com el Disseny Universal d’Aprenentatge sembla consistir en aparcar a la via un tren sense locomotora, a partir de conceptes literalment tan benintencionades com irreals. Probablement tot aquest muntatge ve motivat pel compromís d’assolir els objectius de, el 2030, tenir matriculats en estudis formals del 90% d’alumnes de 18 anys. Tot plegat, des d’una filosofia low cost. En certa mesura, això recorda els plans quinquennals de l’extinta URSS, on es plantejava increments de la productivitat en progressió geomètrica en què les fàbriques no disposaven de matèries primeres, ni transport, ni organització eficient, i en què els objectius eren irreals ni amb tot l’estajanovisme dels treballadors.

Per què col·lapsa el sistema educatiu? Probablement, en termes subjectius, a còpia de desmoralització col·lectiva en el contrast entre consignes triomfals i depriment realitat, de la farsa d’un sistema en què es viu instal·lat en la mentida, amb plans quinquennals irrealitzables on tothom falseja les dades per satisfer les demandes impossibles d’uns dirigents aïllats del món.

Comentaris

 1. Icona del comentari de: Anònim a desembre 16, 2022 | 21:38
  Anònim desembre 16, 2022 | 21:38
  Quina gràcia fa quan tens el comentari a punt d'enviar i es penja la pàgina (m'acaba de passar)... Sr. Díez, la immensa majoria de professors que fa més d'un any que treballen, saben que encara queda curt això que vostè diu. La baixa de coneixements és espectacular en el cas d'alumnes "aplicats", sense necessitats especials, excepte que han d'anar al ralentí per seguir una classe que té quatre o cinc nivells diferents i l'etern grup que no té cap altre objectiu que impedir la classe. Els alumnes amb dificultats poden tenir el títol de secundària sense gairebé saber llegir. Al llarg dels anys he vist com substituts que arribaven, una mica amb aires de superioritat vers els veterans que "no saben com adaptar-se als nous temps", i a les dues setmanes sortien de l'aula desesperats. També he sentit alumnes rient mentre comentaven que havien aconseguit fer plorar a tal o qual professor. Alguns d'aquests novells, que arribava creient-se allò que li havien explicat a les classes de pedagogia, agafar la baixa al cap de pocs dies d'haver començat (crec que el récord va ser una professora que va durar una jornada) i ai més els tornes a veure. Els que es queden, canvien en poc temps. Però els polítics, d'ençà l'època de Rubalcaba, ajudats per la premsa amiga (destaco El Periódico) han fet molt bé la feina d'inculcar a les famílies la idea de que els professors ens queixem per vici i que, simplement, no sabem sortir de les classes magistrals estil franquista, tot i que la majoria dels que diuen això no tenen ni idea del que era l'escola franquista, cosa que sí vam viure els més grans. Tampoc no saben que seria impossible tenir els alumnes escoltant i callats més enllà de quinze minuts...i encara. Cursos i més cursos inútils. Quan jo era petit, els mestres no havien de passar ni per la selectivitat. Per descomptat, ni màster de docència ni cursos anuals obligatoris. Ara bé, mestres i professors eren respectats pels seus coneixements i no havien de passar tres quarts de la classe demanant als alumnes que no posin els peus a la taula, que no li robin l'estoig al company, que no s'enviïn missatges amb el mòbil mentre fem classe. Si vostè pregunta, la gran majoria de gent dirà que els professors només treballem les hores lectives. I per descomptat tenim tres mesos de vacances. La feina de de preparar tres o quatre activitats diferents per cada tema, de cada grup, per cobrir mínimament les necessitats de la diversitat de l'aula; la de corregir les activitats; escriure els informes que mai no s'acaben; rebre les famílies; coordinar-se amb els professors que comparteixen el mateix grup i passar la informació, etc, tot això es veu que no ho fa ningú. A les nits venen els follets màgics i fan tota la feina. Els professors veterans, que hem vist el declivi i hem intentat fer-nos escoltar, per rebre la resposta de que "no volen treballar", encara ens desesperem, ens cou tot el que està passant. Després n'hi ha que arriben de nou, i passat el primer desengany, et diuen que ja no fan ni exàmens ni posen deures. Que a final de trimestre fan reflexionar als alumnes sobre quina nota creuen que es mereixen, i avall que fa baixada. Per què patir tant? et diuen. Total, els hauràs d'acabar aprovant a tots igualment, perquè entre que no hi ha places per a repetidors; que s'ha de valorar qualsevol cosa com a un tipus d'intel·ligència diferent; que sobretot "s'ha de mirar de no traumatitzar la criatura"; que si en suspens algun, encara depèn dels pares et busques un merder; que si et queixes, et titllen de conflictiu...No val la pena. Molts ja han assumit que els han contractat per vigilar nens i adolescents i que els seus pares puguin anar a treballar, i han decidit que no s'hi volen posar pedres al fetge. Els professors cobren menys que qualsevol administratiu públic de categoria A (llicenciats), que treballi amb aire condicionat dins un despatx i estan menys valorats i són més qüestionats per tothom cada dia que passa. Faltaran professors? No ho crec, amb les taxes d'atur juvenil que tenim al país. Ara bé, la gent amb millors currículums acadèmics marxarà cap altres feines. Totes aquestes reformes per acabar sent una caricatura de l'escola dels Simpson: poca inversió, els bons estudiants aïllats, els assetjadors com a "reis del pati", professors desmotivats o directament deprimits.
  • Icona del comentari de: Jordi (Català i Suís) a desembre 17, 2022 | 17:59
   Jordi (Català i Suís) desembre 17, 2022 | 17:59
   Magistral descripció de la situació a CAT. A França hi tenen la mateixa situació per dos motius: les collonades pseudo-pedagògiques dels "pedagogs" treballant als despatxos parisencs del Ministère de l'Education Nationale i l'allau de mainada eixida de l'emigració magrebina i subsahariana. Fins i tot han mapejat zones d'atenció especial ZAS on cap professor vol anar a treballar. A Suïssa van començar els problemes amb l'allau de refugiats de Bòsnia, però com les aules tenen pocs alumnes encara hom aconseguí salvar la situació. Finals 70 CAT: 35/40 alumnes per aula. CH: 15/18, màxim 20.
   • Icona del comentari de: Anònim a desembre 17, 2022 | 20:23
    Anònim desembre 17, 2022 | 20:23
    Jordi català i suís: quan tenies tres o quatre immigrants i potser algun altre alumne amb dificultats, ells eren la minoria de diversitat que s'havia d'ajudar. Ara la minoria són els tres o quatre alumnes educats, treballadors, que podrien brillar, però que queden eternament aïllats i miren de passar discretament per no ser objecte d'assetjament per part de la resta. Els immigrants, si veiessin que s'exigeixen bones maneres i esforç, també podrien ser bons estudiants, perquè la majoria dels nois tenen potencial. Ara bé, si veuen que no els cal res de tot això, van a classe a divertir-se. És una sobreprotecció estúpida que no beneficia ningú i que pagarem molt cara. La situació és pitjor a zones on es concentra més immigració. Efectivament, si les classes tinguessin un màxim de 16 alumnes, encara es podria més o menys treballar, però amb aules que tenen entre vint-i-vuit i trenta alumnes...? És impossible.
 2. Icona del comentari de: Clar a desembre 16, 2022 | 22:34
  Clar desembre 16, 2022 | 22:34
  Gràcies per l’anàlisi. Haurem de tornar al normalisme en educació. S’han fet molta demagògia pseudoprogressista sense base científica que com sempre l’han patit més els més febles. I amb un maltractament desl docents absolutament irresponsable.
 3. Icona del comentari de: Anònim a desembre 17, 2022 | 08:23
  Anònim desembre 17, 2022 | 08:23
  Eeeeee
 4. Icona del comentari de: Mireia a desembre 17, 2022 | 08:39
  Mireia desembre 17, 2022 | 08:39
  Excel·lent anàlisis. Els de dalt tenen la seva responsabilitats però els docents ho entomem tot. Moltes vegades per mandra i comoditat. Cada vegada que permetem determinades actuacions en els centres, facilitem que el monstre es faci mes gran.
  • Icona del comentari de: Anònim a desembre 17, 2022 | 17:30
   Anònim desembre 17, 2022 | 17:30
   Mireia, no sé quant temps fa que vostè treballa com a docent, però jo recordo fa uns vint anys, de tenir debats encesos als claustres, per denunciar tal o qual canvi, molt comuns a partir de la LOGSE quan tot es va disparar, perquè venien uns canvis sense el pressupost mínim per portar-los a terme, i ja es veia venir el desastre. La qüestió és que mai era bon moment per enfrontar-s'hi: o hi havia crisi econòmica i no podíem fallar o hi havia tants interins que no gosaven portar la contrària al departament per por a que no els renovessin o, també, el saber que les famílies mai no ens farien costat, perquè el rentat de cervell ha sigut molt intens i efectiu: "els docents són uns privilegiats i encara volen treballar menys" Comoditat? Potser ara sí que tothom ja està cremat, però recordo temps més combatius. Mentre les famílies no comencin a obrir els ulls i defensin l'ensenyament dels seus fills, tenim mala peça al teler. De moment el que volen és que els fills "tinguin el títol"
 5. Icona del comentari de: Anònim a desembre 17, 2022 | 08:42
  Anònim desembre 17, 2022 | 08:42
  Dddd
 6. Icona del comentari de: Anònim a desembre 17, 2022 | 08:52
  Anònim desembre 17, 2022 | 08:52
  Tota la raó. He treballat 38 anys en una escola concertada i la realitat és igual o pitjor que la que vostè explica.
 7. Icona del comentari de: Narcís ( que lleig queda parlar de sous . . . i més quan som plens de treballadors amb qualitat de vida desgraciada i cobrant força, força, força menys ! ) a desembre 17, 2022 | 08:55
  Narcís ( que lleig queda parlar de sous . . . i més quan som plens de treballadors amb qualitat de vida desgraciada i cobrant força, força, força menys ! ) desembre 17, 2022 | 08:55
  Ras i curt : Que vingui tothom .. hi entri tothom .. de llengües, cultures i religions quines siguin així com descamisats ( deien que pagarien les pensions i comencem pagant llurs serveis socials ! ) . . . . . Que surtin més falsos/ farsants progres duen més il·legals així com legals via relacions bilaterals .. s' omplin els col·legits de necessitats estrangers que no en tenim prou . . . . . Que les notes siguin simple tràmit que no pas efecte de l' estudi i de l' aprenentatge .. no sigui hagin traumatitzats .. i, per a acabar-ho d' adobar, els mestres/ professors demanin cobrar més ( qui no s'hi apunta ! ) ! PD : tants estudis, tants títols, tant paperot, com excusa per rebre més salari que no pas vocació, vocació d' ensenyar, d' ajut àdhuc de patiment si estudiant seriós no supera estudi o certificat quin fos !
  • Icona del comentari de: Anònim a desembre 17, 2022 | 13:17
   Anònim desembre 17, 2022 | 13:17
   Narcís: diria que no ha entès del tot l'article. Els que es queixen són justament els professors vocacionals, perquè veuen que han de fer de tot (administratius, assistents socials, psicòleg, intermediari de baralles de pati, inculcador de bones maneres bàsiques, mainaders..) menys ensenyar. Els que han entrat exclusivament perquè no trobaven feina, perquè l'atur és espantós, i que no tenen vocació, són els que menys protesten, perquè ja no s'hi maten a classe.
 8. Icona del comentari de: Carme a desembre 17, 2022 | 08:55
  Carme desembre 17, 2022 | 08:55
  Tota la raó. He treballat 38 anys en una escola concertada i la realitat és igual o pitjor que la que vostè explica.
 9. Icona del comentari de: Victòria Barceló Roca a desembre 17, 2022 | 09:44
  Victòria Barceló Roca desembre 17, 2022 | 09:44
  M'ha cansat llegir tanta "fonamentació" negativa, sense ni una proposta per sortir d'aquest gran atzucac que descrius. Si al costat de cada aspecte que tractes, no hi va una proposta de transformació, aquest llarg article només serveix per reblar el clau de l'immobilisme.
  • Icona del comentari de: Expat a desembre 17, 2022 | 12:49
   Expat desembre 17, 2022 | 12:49
   La "fonamentació negativa", si és fonamentada no té res de dolent. Encara que no porti una proposta de millora aparellada, perquè ja haurem resolt la meitat del problema. Més enllà de coincidir amb l'autor amb gran part de l'anàlisi, és obvi que l'immobilisme no és un problema que estigui citat a l'article, més aviat el contrari. Critica obertament els canvis constants i sense fonaments. Una certa involució quan la realitat ha demostrat que les transformacions prèvies no estan funcionant, pot ser un camí prou vàlid fins que no es trobi un de millor.
  • Icona del comentari de: Anònim a desembre 17, 2022 | 13:27
   Anònim desembre 17, 2022 | 13:27
   Sra. Barceló: que "s'ha cansat"? Fa més de vint anys que cada cop que es perpetra una barbaritat a la qual li donen el nom de "reforma educativa", els docents responen demanant coses molt concretes. 1) Que no es canviïn els currículums, manera de treballar a l'aula i formes d'avaluació cada dos per tres perquè no hi ha manera de consolidar res (per cert que les editorials de llibres de text també van de bòlit amb aquest despropòsit) 2) Que es retorni l'autoritat al professor i s'acabi la tolerància amb els alumnes agressius que espanten als companys i impossibiliten les classes 3) Que en comptes de gastar els diners en invents que suposin gastar fortunes en ordinadors, es redueixin les ratios o hi hagi més ajuts específics per a alumnes amb dificultats (que hi ha de tot, jo m'he trobat, dins la mateixa aula, des d'un alumne de catorze anys totalment analfabet a un alumne amb una reducció de visibilitat del 80%, entre els altres vint-i-cinc, cadascun amb la seva problemàtica) 4) Que l'ensenyament es centri en continguts acadèmics i l'avaluació pugui ser més objectiva. No són propostes abstractes, precisament. El ministerio, les conselleries i gent com vostè, transformen aquestes peticions en titulars tipus "Els professors encara volen treballar menys", que després la gent es creu.
  • Icona del comentari de: Bon Nadal a desembre 17, 2022 | 14:00
   Bon Nadal desembre 17, 2022 | 14:00
   Immobilisme és carregar les neules sobre qui denuncia una situació. Immobilisme és seguir votant els culpables d'haver-nos dut a aquest deteriorament sense pal·liatius. A mi em sembla que el teu comentari no desprèn immobilisme, sinó directament connivència.
  • Icona del comentari de: Àngel a desembre 17, 2022 | 16:19
   Àngel desembre 17, 2022 | 16:19
   Sembla que fas el mateix que critiques. Ho entenc, és una qüestió de temps i d'espai. Amb arguments com aquest, el debat ha estat prohibit, el qüestionament ha estat combatut amb la desqualificació, i les fal·làcies pseudocientífiques s'han anat imposant interessadament.
  • Icona del comentari de: Fredi a desembre 17, 2022 | 18:18
   Fredi desembre 17, 2022 | 18:18
   El simple fet de posar negre sobre blanc i criticar i qüestionar la immensa merda en forma de bola de neu que se'ns ve a sobre, a nosaltres i als joves, ja em sembla enormement interessant. Si denuncia els canvis constants, l'increment de feines no estrictament docents, les filosofies innovadores barates que s'han anat extenent els darrers anys, ja gairebé està dit tot, no?
 10. Icona del comentari de: Josep Lluís a desembre 17, 2022 | 10:37
  Josep Lluís desembre 17, 2022 | 10:37
  El col·lapse de la URSS es va donar perquè es va convertir en una enorme mentida. El resultats dels plans quinquennals estaven falsejats per les possibles conseqüències si deies la veritat... Exactament igual que l'avaluació en actual sistema educatiu. Avaluar per les intencions i no pels resultats és sempre la gran mentida... Entreu a QUALSEVOL col·legi en un segon d'ESO i, sense avís, feu un dictat, quatre preguntes de geografia i història, dos problemes bàsics de matemàtiques amb divisions y una redacció sobre un tema lliure y veureu LA VERITAT del sistema educatiu.
 11. Icona del comentari de: Això és l'epidermis del problema a desembre 17, 2022 | 11:27
  Això és l'epidermis del problema desembre 17, 2022 | 11:27
  Això només és la superfície. Hi ha un mal de fons molt pitjor que és el descrèdit programat del coneixement no instrumental. Des de les noves pedagogies que bategen el coneixement d'elitista i es limiten a l'adoctrinament social, fins a la desaparició de matèries fonamentals del pensament abstracte, fins a l'estigmatització de la classe magistral, els llibres de text i la memòria, passant per la cultura de la cancel·lació que deslegitima el "cànon" de la construcció històrica del coneixement a l'engròs, sense aportar res com a substitut més que simple ideologia... de gènere, racialitzada, descolonial, de classe... Tot molt modernet, tot molt amanit, farcit de prejudicis i veritats absolutes que eliminen tot esperit crític sota l'epígraf, precisament, de disciplines "crítiques" que serveixen per desvertebrar qualsevol discrepància sota amenaça d'etiquetatge de masclisme, homofòbia, xenofòbia, supremacisme, eurocentrisme, colonialisme, feixisme... Aquest és el pa amb què la pedagogia actual impregna les ments dels alumnes avui dia. La resta són simplement mecanismes i metodologies que ajuden a garantir aquesta inhabilitació mental i dependència emocional de les noves generacions. Els d'esquerres voldran reduir-ho tot a un complot en benefici dels empresaris i el capitalisme, però en realitat és en benefici del control social, que és el punt de coincidència absoluta on sempre han confluït les anomenades dretes i esquerres, especialment les segones. I precisament per això són governs d'esquerres els que més contribueixen a aquest daltabaix educatiu, com ens passa ara a Catalunya. No debades els governs anteriors parlaven de Departament d'Ensenyament, mentre que els d'esquerres sempre n'han volgut dir d'Educació, perquè la seva voluntat no és ensenyar, sinó educar i adoctrinar la societat.
  • Icona del comentari de: Anònim a desembre 17, 2022 | 13:43
   Anònim desembre 17, 2022 | 13:43
   A Això és l'epidermis del problema: totalment d'acord amb vostè i amb el comentarista Josep Lluís que proposa una mena de "prova de cotó" De fet, com a docent fa anys que veig que molts alumnes deixen en blanc les preguntes amb enunciats de més de dues línies perquè "fa mandra llegir tant" Si saben que, per malament que ho facin, tindran els títols que necessitin, per quina raó s'han d'esforçar? Costa molt més esforç aconseguir el carnet de conduir que el títol de batxillerat. Així seran els professionals que tindrem en un futur: gent acostumada a no haver de fer esforços i amb coneixements mínims. Òbviament hi ha bons estudiants, però aquests, després d'amargar-se l'etapa escolar amb companys que no els deixaven progressar, quan arribin a professionals, emigraran a països de més nivell, tal com diu el Suïs/català.
 12. Icona del comentari de: Català/ Suïs a desembre 17, 2022 | 12:09
  Català/ Suïs desembre 17, 2022 | 12:09
  El mes trist de tot és que pasa igual en la Sanitat, Benestar Social, Justícia etc. A tot arreu els de dalt de tot en gran part (encara que no siguin ben be tots) són persones que decideixen sobre temes que no coneixen. En gran part, com diu el Sr. Diez de la educació són endollats i/o els amics dels amics/amants. Les formacions professionals son d’una qualitat que no es pot comparar amb la dels països que ens envolten. Ja no parlem de la multitud de Màsters que omplen sobretot les butxaques del professorat que sigui dit en passant en un altre país no podrien fer aquesta feina per manca de CV. Per això els estudiantes amb capacitats miren d’emigrar…… sinó llegiu l’article del MÓN : La Laia de Copenhagen. En fi molt deprimen tot plegat perquè els polítis actuals viuen en la seva bombolla segurs que estan que ens la pròximes eleccions no tindrem altres partits per votar que els impresentables que tenim ara. Tant poc competents per arribar a la independencia com per portar al pais a avançar. I per acabar-ho d’arreglar avançar o no els es igual mentres ells puguin anar dient que ho fan tot be.Sense cap vergonya.
 13. Icona del comentari de: Suïs/català a desembre 17, 2022 | 12:10
  Suïs/català desembre 17, 2022 | 12:10
  El mes trist de tot és que pasa igual en la Sanitat, Benestar Social, Justícia etc. A tot arreu els de dalt de tot en gran part (encara que no siguin ben be tots) són persones que decideixen sobre temes que no coneixen. En gran part, com diu el Sr. Diez de la educació són endollats i/o els amics dels amics/amants. Les formacions professionals son d’una qualitat que no es pot comparar amb la dels països que ens envolten. Ja no parlem de la multitud de Màsters que omplen sobretot les butxaques del professorat que sigui dit en passant en un altre país no podrien fer aquesta feina per manca de CV. Per això els estudiantes amb capacitats miren d’emigrar…… sinó llegiu l’article del MÓN : La Laia de Copenhagen. En fi molt deprimen tot plegat perquè els polítis actuals viuen en la seva bombolla segurs que estan que ens la pròximes eleccions no tindrem altres partits per votar que els impresentables que tenim ara. Tant poc competents per arribar a la independencia com per portar al pais a avançar. I per acabar-ho d’arreglar avançar o no els es igual mentres ells puguin anar dient que ho fan tot be.Sense cap vergonya.
 14. Icona del comentari de: LoPep a desembre 17, 2022 | 15:50
  LoPep desembre 17, 2022 | 15:50
  Un element que empitjora encara més la previsió del futur són els mestres. Cada cop en queden menys que saben que una altra escola era possible i eficaç. I els joves no poden transmetre coneixements: ells mateixos no en tenen, cosa que els fa pensar que tampoc no en calen. I no dic res de la generació actual de pares: mal criats molts. Amb més o menys mesura passa el mateix a tot Occident. Els finlandesos estan amoïnats, els alemanys i holandesos s'enduen tots els bons elements que surten del sud. I els americans fa anys que saquegen el talent mundial.
  • Icona del comentari de: Docent a desembre 17, 2022 | 20:32
   Docent desembre 17, 2022 | 20:32
   LoPep, com diu vostè, ara ja han arribat els mestres que, ells mateixos són incapaços de dividir bé amb decimals. I això que dic és un exemple concret que vaig veure no fa gaire. Mestres que ja han pujat amb aquesta buidor cultural. Professors que confessen que no han llegit mai un llibre sencer, s'han limitat als capítols indispensables per fer un treball o directament han buscat resums per internet.
 15. Icona del comentari de: Jordi (Català i Suís) a desembre 17, 2022 | 17:39
  Jordi (Català i Suís) desembre 17, 2022 | 17:39
  Doncs a França hi tenen una situació no pas gaire millor. Fa anys que l'examen nacional del BAC és de rebaixes i els examinadors són pressionats per abaixar el nivell. PISA ja va qualificar França com un desastre fa molts anys. I a Suïssa ho constatem cada dia amb els 300'000 francesos ("Frontaliers") que entren cada dia a treballar: et trobes amb gent amb diploma tècnic (BAC+3, 3 anys) que tenen prohibit enviar emails als clients sense verificació abans pel superior a causa del desastre lingüístic: tot el text ple de faltes ortogràfiques i gramaticals.... à suivre....
  • Icona del comentari de: LoPep a desembre 17, 2022 | 19:39
   LoPep desembre 17, 2022 | 19:39
   Un francès, enginyer, em deia no fa gaire que pagava 600€ per dur la filla a una escola on ensenyaven continguts. La noia, feliç com un anís. La seva dona, mestra de primària, s'havia apuntat a oposicions per deixar l'ofici, farta de l'administració, la canalla xulesca i crescudeta, i dels pares (i padrastres i pares absents).
 16. Icona del comentari de: Pau Ferré a desembre 17, 2022 | 18:22
  Pau Ferré desembre 17, 2022 | 18:22
  Tot és un pla molt ben traçat i organitzat: per fer de cambrers, cangurs i espectacles variats no fa falta coneixements. Salutacions i feu com jo: tothom aprovat i menys problemes! ( Als meus dos fills jo els faig classes de reforç i ampliació amb els llibres d'EGB i batxillerat de fa 25 anys....)
  • Icona del comentari de: Josep Lluís a desembre 18, 2022 | 12:20
   Josep Lluís desembre 18, 2022 | 12:20
   Fas bé Pau de fer classes als teus fills amb els llibres que conserves de l'EGB... Llegint el teu comentari he recordat un passatge de la autobiografia de Barack Obama en que detalla el que feia la seva mare amb ell abans d'anar a escola durant la seva escolaritat a Yakarta on vivien amb la nova parella de sa mare. El llibre es titula "Somnis del meu pare", crec que t'agradarà...
 17. Icona del comentari de: adolf a desembre 17, 2022 | 19:37
  adolf desembre 17, 2022 | 19:37
  Catalunya te en nivell educatiu i segons PISA del 2019 set comunitats amb nivell superior, fins i tot Galícia ens supera, segons la OCDE Catalunya te un fracàs escolar del 30%, en tant la mitja europea es 11%, mai Catalunya havia tingut un nivell educatiu tan deplorable, si mes no sembla que això no es l'important, l'important es la igualtat, l'estat emocional del alumne, la seva felicitat , convivència, es adir ximpleries, aprovar a tothom perquè tots tinguin les mateixes oportunitats . D'altra banda no teniu coratge de dir que un dels factors bàsics del fracàs ha estat acollir una immigració totalment impossible de integrar.
  • Icona del comentari de: Docent i fart a desembre 18, 2022 | 02:50
   Docent i fart desembre 18, 2022 | 02:50
   És que no es.pot acollir una quantitat d'immigració sense pagar-ho amb un descens notable de la quantitat i qualitat de serveis rebuts. Qui digui una altra cosa, s'enganya a si mateix o enganya als altres. Diria que és el segon cas, perquè els més favorables a no limitar gens la quantitat d'immigrants, són els mateixos que després es queixen de les cues a sanitat o la manca de recursos a educació. No és pas que es conformin, no. El que passa és que demanar als de sempre és molt fàcil. Mireu-los ara esgarrapant cent o dos cents milions d'impostos de successió, que pagaran gent normal i treballadora, mentre que a l'Ibex no el toca ni Déu. Assenyali directament a la CUP, els Comuns i ERC, tots tres especialistes en gastar els diners que la gent normal sua per guanyar.
 18. Icona del comentari de: Anònim des de Barcelona. a desembre 18, 2022 | 10:39
  Anònim des de Barcelona. desembre 18, 2022 | 10:39
  Boníssima la notícia. Sembla que molts docents pensem igual, i sabem que no curarem el càncer educatiu que hi ha amb la "tirita" que ens estan donant. De fet ningú té intenció de curar-lo I algú ha de dir que "AIXÒ NO ES CASUALITAT, ÉS ABSOLUTAMENT PREMEDITAT", pels poders de l'Estat. No sigui que es continuïn "colant" classe mitja/ baixa on fins ara era exclusiu de "classe alta/dirigent". Aquesta classe, es forma a escoles "elitistes" on no cal l'intrusisme professional, el profe fa de profe i el psicòleg de psicòleg i a pagar, sense problema, tot el que calgui si la subvenció no arriba. I la pública, a continuar enganyant l'alumnat, fer de monitors d'hivern, i animant-los en la seva il.lusa ignorància. Només em queda dir que jo no hi estic d'acord en aquesta farsa, sóc conscient que em demanen: educar ignorant "populacho", que sigui feliç consumidor i no sàpiga què és la frustració. He sigut vocacional, i molt. A mi no m'esteu enganyant.
 19. Icona del comentari de: Anònim a desembre 18, 2022 | 21:57
  Anònim desembre 18, 2022 | 21:57
  Un article excel.lent. Felicitats.
 20. Icona del comentari de: #encarahisomatemps a desembre 20, 2022 | 22:26
  #encarahisomatemps desembre 20, 2022 | 22:26
  A mi m'agradaria poder debatre i parlar de la certesa de l'article publicat amb qui ho vulgui. Fa anys que es veu venir el col•lapse educatiu... I si parlem també dels problemes de salut mental sorgits entre els joves, del desinterès i la manca d'esforç del molts d'ells, de la LOMLOE incompetent existent, de l'interès partidista dels partits polítics pel grapat de vots que generen a curt termini les seves i interessades decisions polítiques errònies, de les Fundacions Bofills i similars, del desconeixement idiomàtic múltiple important (domini de llengües i idiomes), dels enormes problemes d'expressió, cal•ligràfics i ortogràfics preocupants existents, de l'engany de les PAU (97% d'aprovats -cal omplir les universitats-), dels aprovats regalats universitaris encoberts (compensació de notes entre assignatures, poca presència lectiva universitària de l'alumnat a classe -en dies i en el nombre d'hores de classe setmanals -, de la reducció de costos, de l'increment exponencial de 'treballets en grupets (repartits entre els membres que, en molts casos, ni es coneixien per la pandèmia recent viscuda), etc. La realitat que es trobaran demà els nostres joves, però, serà global i molt més competitiva que l'actual. Tot, molt preocupant... Encara hi som a temps!
 21. Icona del comentari de: Xavier a desembre 22, 2022 | 13:38
  Xavier desembre 22, 2022 | 13:38
  Fantàstica anàlisi d'una escabrosa realitat que ja fa dècades que ens acompanya. I dic escabrosa perquè tothom sap que l'educació dels infants i del jovent d'una societat és la millor de les inversions a mig i llarg termini, i quan aquesta no funciona els resultats són precisament el que ja venien anunciant, un empobriment social a tots nivells, no només el cultural. No és casual, doncs, que enmig d'aquest desgavell i pèrdua de rumb i d'identitat apareguin arreu corrents molt perillosos que ja sabem de quin peu calcen. Sóc (amb accent perquè encara em resisteixo a la desaparició dels estimats diacrítics) mestre de primària des de fa 22 anys, i em trobo immers en una profunda crisi professional. Assistir any rere any a una devaluació vertiginosa de l'interès per aprendre, per escoltar, per observar, per sentir des del cor, per respectar, per encuriosir-se, per empatitzar amb l'altre, per esforçar-se i, en definitiva, per estimar em preocupa molt. Fa molts anys que sento dir la famosa frase "doncs no sabeu el que puja", i estic cansat que me la diguin i constatar que tenen tota la raó del món. És desesperant adonar-te que no pots fer res més que una simple i estèril contenció d'aquesta realitat, mirant d'anar salvant algun llençol a cada bugada, i poc més. Ara mateix hi ha tots els ingredients perfectes per a un còctel explosiu -el col·lapse de què parles- que farà un pet descomunal, i quan això passi ningú se'n voldrà fer responsable i acabarem pagant la festa el col·lectiu docent, un dels més vulnerables i qüestionat des de tots els flancs, com si ho veiés. Malgrat tot, cada dia entro a l'aula i renovo vots, lluito des del meu centre per allò que crec i no perdo l'esperança que, amb pet o sense, viuré un canvi de tornes que ens permetrar gaudir, alumnes, famílies, mestres i societat sencera d'aquesta magnífica professió.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa