El Govern pagarà 14 euros més als advocats d’ofici que facin servir el català

L'Executiu dona llum verda a un programa per fomentar l'ús del català a la justícia gratuïta

El Govern ha aprovat aquest dimarts la subscripció d’un conveni entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) per crear un programa que fomenti l’ús del català a la justícia gratuïta. Els advocats que s’hi inscriguin vetllaran perquè els ciutadans tinguin garantit el dret a ser atesos en català durant tot el procés judicial. Els lletrats presentaran els escrits en llengua catalana quan el client ho vulgui i sol·licitaran al jutjat que la documentació es notifiqui en català. Els advocats percebran 14 euros afegits per cada actuació en català, com ara una demanda, una contestació o un recurs. Els jutges només van escriure en català el 8,5 % del total de sentències del 2019. El CICAC, per la seva banda, difondrà el programa entre l’advocacia del torn d’ofici, facilitarà que els professionals s’hi inscriguin, farà el seguiment de les actuacions i n’informarà al Departament. El conveni serà signat properament per la consellera de Justícia, Ester Capella, i la presidenta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Maria Eugènia Gay.

És el cinquè any consecutiu que les sentències escrites en català no superen el llindar del 9 %. Aquestes dades constaten que el català està en una situació d’emergència als jutjats de Catalunya, amb un ús residual que no es correspon amb l’ús social.

Com ha explicat el Govern en l’acord aprovat, el Consell d’Europa ha advertit en els últims cinc informes que el govern espanyol “incompleix” la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, que compromet els estats signants, entre els quals hi ha Espanya, a garantir l’ús d’aquestes llengües en la justícia, l’Administració pública o els mitjans de comunicació. En relació amb això, el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha instat l’Estat a fer canvis legals per augmentar el percentatge de personal judicial competent en aquestes llengües.

El Departament de Justícia considera que els jutges que treballen a Catalunya haurien de tenir l’obligació de conèixer el català, pel fet que exerceixen un servei públic. El Govern reclama a l’Estat que la llengua catalana sigui un requisit obligatori per poder exercir a Catalunya.

El Govern ha lamentat que el Ministeri de Justícia va incorporar el coneixement de les llengües estrangeres com a mèrit puntuable en les noves proves per a la selecció de funcionaris i el català no és ni un requisit ni un mèrit. “Els aspirants, per tant, sumen punts pel fet de tenir coneixements d’idiomes com ara l’alemany o el danès, però no el català, encara que vulguin treballar a Catalunya”, apunta l’executiu.

Nou comentari