Catalunya aporta 2.070 milions a les autonomies de menor renda

Un informe apunta Andalusia, les Canàries i Galícia com les principals beneficiàries de la solidaritat interterritorial

Una fundació de bancs i grans empreses diu que Catalunya i Madrid són els territoris que més aporten a les autonomies de menys renda. Catalunya contribueix amb 2.070 milions i la comunitat de Madrid aporta 6.000 milions a les autonomies de menor renda dins el sistema de finançament autonòmic i segons un informe publicat aquest dilluns per la Fundació d’Estudis Economia Aplicada (Fedea). Les Illes Balears és la tercera i última comunitat que assisteix amb 462 milions al sistema.

Els 8.532 milions que aporten aquestes tres comunitats —juntament amb els 10.310 milions que proporciona l’Estat— sumen quasi 19.000 milions que arriben a les 13 CC.AA. restants de règim comú per compensar els seus menors recursos i finançar els serveis bàsics. L’informe de la Fedea assenyala Andalusia, les Canàries i Galícia com les principals beneficiàries de la solidaritat interterritorial. La Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada ha elaborat el document analitzant les dades corresponents a la liquidació definitiva del 2019 de les comunitats autònomes del règim comú realitzada el 2021.

Madrid, Catalunya i les Illes Balears són les tres úniques comunitats amb saldos negatius (que contribueixen a finançar les CC.AA. més ‘pobres’). Andalusia apareix com la principal receptora de la solidaritat interterritorial amb 5.246 milions, seguida de les Illes Canàries amb 3.515 milions i Galícia amb 2.137 milions. Les altres comunitats amb un elevat saldo positiu són Castella i Lleó (1.656 milions), Castella-la-Manxa (1.562 milions) i Extremadura (1.467 milions).

“Les aportacions a l’anivellament suposen al voltant d’un 10% dels ingressos tributaris autonòmics de Catalunya i les Balears, i quasi un 25% a Madrid”, segons l’informe de Fedea, realitzat per l’economista Ángel de la Fuente. “Per la banda de les comunitats receptores, els ingressos per aquesta via excedeixen el 20% dels ingressos tributaris homogenis en deu casos i són particularment importants a les Canàries, on suposen més de la meitat dels ingressos totals”, ha afirmat de la Fuente.

Comentaris

    Josep 09/08/2021 6:53 pm
    Per pagar a paràssits i ganduls, i altres desferres ñordes.

Nou comentari