La Generalitat ordena el tancament dels centres de serveis sanitaris privats

Finalment, la Generalitat ha respost a la crida d’auxili dels professionals que ofereixen serveis sanitaris en l’àmbit privat que queden fora de la infermeria i la medicina, com són els fisioterapeutes, odontòlegs, podòlegs, logopedes i optometristes. 

En una resolució que entra en vigor aquest dimarts 24 de març, el Govern estableix que, “d’acord amb l’evolució de la situació epidemiològica, en coherència amb les mesures de distanciament social acordades per les distintes autoritats competents per a la prevenció i el control de la infecció, s’escau dictar mesures organitzatives en relació amb l’activitat que presten la generalitat dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada en règim ambulatori adreçades a la suspensió de qualsevol que no respongui a una necessitat d’atenció urgent”. És la resposta de la conselleria de Salut, dirigida per Alba Vergés, a la petició d’empara dels col·legis professionals afectats, que quedaven exclosos de les mesures de l’Estat sobre els establiments per aturar l’expansió del coronavirus. La Generalitat decreta “suspendre tota l’activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l’atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que presten assistència”

D’aquesta manera, Catalunya se suma a Castella La Manxa, Galícia i Andalusia, que ja van aplicar aquesta mesura, malgrat que el Reial Decret de l’Estat no considera que aquests serveis hagin de cessar mentre duri l’estat d’alarma. Tal i com va explicar a El Món el degà dels fisioterapeutes, el fet que Madrid no n’ordenés el tancament suposava que si, voluntàriament i per seguretat es tancaven, no podrien accedir a cap ajuda com a autònoms. De fet, el mateix decret estatal deixa la porta oberta a modificacions per part de les autonomies si la situació ho requereix. I aquí s’ha acollit la Generalitat. 

La mesura es mantindrà mentre estigui en vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, “sense perjudici que es prorroguin en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l’evolució de la crisi sanitària”.

Nou comentari