La Universitat de Lleida (UdL) desenvolupa activitats de formació adreçades a persones postgraduades i professionals, que desitgen adquirir o augmentar la seva capacitació, en els àmbits de les ciències, de les ciències de la salut, de les arts i humanitats, de les ciències socials i jurídiques i de les enginyeries.

MÀSTERS

ÀMBIT DE SALUT
Educació per a la Salut
Investigació Biomèdica
Recerca en Salut (UdL/ UVic)
Psicologia General Sanitària

ÀMBIT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGRÀRIA I ALIMENTÀRIA
Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
Enginyeria Agronòmica
Protecció Integrada de Cultius (UdL/UdG/UJI)
Sanitat i Producció Porcina (UdL/UNIZAR/UCM)

ÀMBIT DE CIÈNCIA I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES FORESTALS
Erasmus Mundus European Forestry
Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals al Mediterrani (MEDfOR)
Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (MàsterFUEGO) (UdL/UC/UL)
Enginyeria de Forests

ÀMBIT D’ENGINYERIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Industrial

ÀMBIT D’EDUCACIÓ, CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS
Creació d’Empreses Audiovisuals i Convergència Digital (UdL/UNIZAR)
Educació Inclusiva (UVic/UdL/UIB)
Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants
Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Identitat Europea Medieval (UdL/UAB/UdG/URV/UM)
Llengües Aplicades
Psicopedagogia
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (URV/UdL/UIB/UM)

ÀMBIT D’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
Dret Esportiu
Director Esportiu
Gestió Esportiva

ÀMBIT JURÍDIC I ECONÒMIC
Advocacia
Ciències Jurídiques
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Direcció i Gestió Laboral
Sistema de Justícia Penal (UdL/URV/UA/UJI)

MÀSTERS DE DOBLE TITULACIÓ
Enginyeria Informàtica/Computational Science (UdL/ ITB Indonèsia)
Enginyeria Agronòmica/Sanitat i Producció Porcina
Enginyeria Agronòmica/Protecció Integrada de Cultius
Enginyeria Agronòmica/Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

NOVETATS CURS 2015-2016

DOBLES MÀSTERS
Advocacia/Sistema de Justícia Penal
Advocacia/Ciències Jurídiques

MÀSTERS
Emprenedoria Cultural, Expertització i Anàlisis Tècnics d’Obres d’Art
Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat
Gestió del Turisme Internacional (EUT OSTELEA-Barcelona)
Gestió Administrativa

La Universitat de Lleida combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta per una formació de qualitat i avançats mètodes docents. El model d’implantació de la UdL és el d’una Universitat de quatre campus dispersos dins de la ciutat de Lleida i disposa d’unes instal·lacions noves, modernes i altament equipades i qualificades.

La UdL ofereix Màsters Universitaris avalats per la qualitat del nostre sistema universitari, a preus públics, que permeten a l’estudiant adquirir una formació avançada de caràcter especialitzat i/o multidisciplinar, adreçada a una especialització acadèmica o professional, o bé enfocada a promoure la seva iniciació en activitats de recerca. La UdL com Universitat referent a nivell nacional i internacional en l’àmbit agroalimentari i forestal presenta en aquest sentit una àmplia proposta de màsters d’alta qualitat amb la participació d’experts d’universitats de referència internacional. Així mateix, estan programats màsters en els àmbits de les Humanitats, l’Educació, la Salut, l’Enginyeria i Tecnologia de la Informació, l’Esport…

L’oferta dels cursos es basa en continguts de qualitat elaborats per experts en les matèries i està permanentment actualitzada durant tot el període acadèmic. Els cursos i les seves característiques (descripció, destinataris, requisits d’admissió, període de matrícula, inici i durada, import, professorat, metodologia docent i titulació a la que condueix) poden ser consultades en la pàgina web: http://www.udl.cat/estudis/poficials.html

Una aposta per la formació en Màsters de la UdL, és una aposta per una formació d’alta qualitat, de referència en el món laboral, innovadora i dins d’un clima proper i humà que només es pot tenir en una Universitat com la UdL. A banda del finançament del MEC, alguns cursos ofereixen ajuts i beques de col·laboració. Amb una decidida aposta per la internacionalització i cooperació transfronterera, la nostra universitat manté relacions amb universitats i centres de formació internacionals amb projectes docents i de recerca comuns, el que permet també l’intercanvi d’estudiantat i personal acadèmic.

Per a més informació: UdL

Nou comentari

Comparteix