“Sí a seguir cuidant el planeta”

L'estratègia de Mercadona per a la reducció del plàstic segueix endavant

A més de reforçar els seus sistemes ja consolidats de reutilització i reciclatge d’envasos comercials, Mercadona desenvolupa l’Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i la gestió adequada dels residus. L’estratègia consta de sis accions concretes per aconseguir l’any 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic als seus envasos, que tots els envasos de plàstic siguin reciclables i reciclar tot el seu residu plàstic.

Amb aquest objectiu, la companyia ja ha eliminat les bosses de plàstic d’un sol ús a totes les seccions, que ha substituït per bosses compostables (fet que ha evitat 3.200 tones de plàstic a l’any), i ha eliminat el parament de plàstic d’un sol ús, que ha substituït per parament sostenible fabricat amb materials més respectuosos amb el medi ambient (reducció de 3.000 tones de plàstic a l’any). Durant els anys vinents, els envasos que utilitzarà la companyia seran reciclables i seguirà reduint el plàstic dels envasos de marca pròpia en col·laboració amb els seus proveïdors. A més, proporcionarà informació sobre reciclatge als “Caps” (clients) per impulsar i facilitar la separació de residus tant a les botigues com a les llars.

Per dur a terme la reducció de plàstic als seus envasos, l’empresa està aplicant diferents estratègies, com ara l’eliminació del plàstic que no aporta valor, la substitució per altres materials (sempre que no afecti la qualitat i la seguretat alimentària), la reducció, la reutilització o la incorporació de material reciclat en la seva composició per disminuir l’ús de materials verges i fomentar l’economia circular.

Mercadona ja ha fet múltiples canvis, com ara substituir la bossa de plàstic per capsa de cartó a tota la categoria de càpsules de cafè Hacendado, a més de reduir el plàstic de les càpsules mateixes, la qual cosa suposa una reducció total de 783 t/any. L’envàs de les rajoles de xocolata Classic Hacendado també ha canviat de plàstic a paper, fet que ha permès reduir 35 t/any. Així mateix, les bosses d’entrepà, que abans eren de plàstic i ara són de paper, suposen una reducció de 186 t/any. La categoria d’ambientadors de varetes també s’ha modificat totalment i el canvi a envàs de vidre suposa una reducció de 160 t/any. Són diversos els exemples de reducció que impulsa la companyia, que busca sempre opcions més sostenibles en la seva aposta per fomentar l’economia circular i la reutilització dels materials i recursos.

Exemples de reducció de plàstics als envasos

La companyia invertirà més de 140 milions d’euros en l’Estratègia 6.25, un pas endavant en el seu compromís de seguir cuidant el planeta

En l’últim any, la companyia ja ha complert les dues primeres accions del pla i el compromís de convertir tots els seus centres en Botigues 6.25 en menys d’un any, fet que ha suposat una inversió de 30 milions d’euros.

El desenvolupament de l’Estratègia 6.25 comporta modificacions en diferents processos de la cadena, del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors a l’adaptació de les botigues i la logística, la gestió de residus, etc. En total, Mercadona té previst invertir més de 140 milions d’euros els quatre anys vinents per dur a terme tots els moviments que formen part d’aquesta estratègia.

En set mesos, i malgrat la situació provocada per la crisi sanitària, ha transformat totes les seves botigues al nou model Botiga 6.25, que ofereix als clients informació sobre reciclatge, noves bosses de secció, pictogrames indicatius als envasos per facilitar la separació correcta i noves papereres per reciclar a les seccions, a les entrades i al servei A punt per Menjar. A més, per a aquest nou model s’ha millorat el sistema de gestió de residus, i s’ha ampliat amb la recollida de càpsules de cafè.

Cal destacar també l’esforç per desenvolupar una gestió correcta dels residus que es generen a les botigues. Gràcies a la logística inversa i al model de gestió d’envasos comercials, només el 2020 Mercadona ha pogut reciclar 12.000 tones de film plàstic, de les quals 3.000 tones es reutilitzen per elaborar les bosses reutilitzables de compra, i evitar l’ús de més de 180.000 tones a l’any de materials d’un sol ús.

Els sistemes de reutilització i reciclatge ja consolidats a l’empresa, les estratègies de prevenció del malbaratament alimentari i redistribució d’excedents, i l’Estratègia 6.25 fan que Mercadona recuperi anualment més de 250.000 tones de materials reciclables que passen a ser de nou matèries primeres en cicles productius i permeten avançar de manera eficient, i en col·laboració amb els clients, cap a l’economia circular.

La cadena va començar a treballar en l’Estratègia 6.25 el 2019 (i es va implantar el 2020, ara fa una any), implicant tota la plantilla en el repte de ‘Seguir cuidant el planeta’ i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge. En aquest sentit, Mercadona té un equip de treball que coordina totes les àrees d’actuació de l’estratègia. Aquest equip està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia, com Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres, Logística, Jurídic, Financer, Relacions Externes i Obres.

La companyia anirà facilitant informació sobre l’Estratègia 6.25 a la secció ‘Cuidem el Planeta’ del seu web corporatiu, en què “El Cap” (client) també pot trobar contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental de Mercadona, també visible a la Memòria de Medi Ambient de la companyia.

Nou comentari