Espanya és un dels llocs on la família té més influència en l’estatus social dels fills

Els fills d'universitaris tenen 23,5 punts més de possibilitats d'accedir a posicions altes

Espanya és un dels països on l’origen social dels pares té més influència en la posició social dels fills. Així ho indica l’estudi ‘Què influeix més en la posició social d’una persona, les habilitats o l’origen familiar?’, publicat per l’Observatori Social de la Fundació la Caixa. L’informe l’han dut a terme investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i del Max Planck Institute for Demographic Research. Aquest analitza l’estat de la meritocràcia en 21 democràcies avançades i hi troba considerables diferències. Als països nòrdics, el Canadà i els Països Baixos la mobilitat està menys condicionada per la classe social. En canvi, Espanya i Itàlia són els països on l’efecte és més marcat. A l’Estat, els fills d’universitaris tenen 23,5 punts més de possibilitats d’accedir a posicions socials altes que no pas els fills de pares sense estudis.

Tot i això, segons els autors, en totes les democràcies analitzades els fills de pares amb estudis superiors tenen més possibilitats d’acabar en posicions socials elevades que els fils els pares dels quals no tenen aquest nivell educatiu. De la mateixa manera, també estan més protegits d’acabar en posicions socials baixes. La investigació també indica l’existència d’un “terra de vidre”, present a tots els països, que protegeix els fills d’orígens més avantatjats a baixar en l’escala social. A l’Estat espanyol. Els fills d’universitaris tenen moltes menys possibilitats (24,3) d’acabar en posicions socials baixes que no pas els fills de persones sense estudis. Aquest fenomen també es dona quan els fills d’universitaris tenen baixes habilitats cognitives i no cognitives.

D’altra banda, indica que, sigui quin sigui l’origen social familiar, les persones amb més possibilitats d’ascens social són les que tenen altes habilitats cognitives i no cognitives, seguides dels individus amb altes habilitats no cognitives, tot i que amb nivells baixos de cognitives. En canvi, els que en tenen no cognitives tenen menys possibilitats.

Nou comentari