Els delictes sexuals a menors prescriuran a partir dels 30 anys de la víctima

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat aquest dijous per unanimitat un informe favorable a l’avantprojecte de Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència. Entre d’altres, el text preveu modificar el termini de prescripció dels delictes d’abús sexual, explotació sexual, pornografia infantil i tràfic d’éssers humans quan la víctima és un menor. En aquests casos, el termini de prescripció començarà a comptar a partir del moment en què la víctima hagi complert 30 anys. Actualment comença quan arriba a la majoria d’edat. El CGPJ justifica la mesura pel fet que s’adapta a la normativa europea i perquè aquesta mena de delictes “són d’assimilació lenta” per a la víctima “i poden tardar molt temps en detectar-se”.

 

El text estableix també el caràcter obligatori de la prova preconstituïda quan menors de 14 anys o persones amb discapacitat necessitades de protecció especial hagin estat víctimes o testimonis de delictes comesos contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat i indemnitat sexuals i la intimitat, entre d’altres. Així, aprova que l’exploració del menor víctima de delicte es dugui a judici com a prova preconstituïda per evitar que la repetició de la prova durant el procés li causi victimització secundària. Una altra modificació de l’avantprojecte estipula que l’edat de la víctima dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals (prostitució, explotació sexual i corrupció de menors) puja dels 13 als 16 anys.

 

L’avantprojecte també modifica els requisits perquè el jutge pugui rebutjar el perdó a l’agressor com a causa d’extinció de la responsabilitat penal quan la víctima és menor o té alguna discapacitat. Fins ara el jutge havia d’escoltar el testimoni de la víctima. Ara, a banda d’escoltar el seu representant legal, caldrà que escolti la víctima si té capacitat d’expressar-se o si té més de dotze anys. A més, la modificació prevista per a la llei introdueix nous tipus penals que castiguen aquelles conductes que, a través de l’ús de les noves tecnologies, suposen un risc per a la vida i la integritat física, la llibertat i la indemnitat sexual i la salut de menors o discapacitats. D’altra banda, s’afegeix al catàleg d’agreujants genèrics del Codi Penal el de motius de discriminació dirigits a persones sense recursos o en risc d’exclusió social.

 

Finalment, el CGPJ dona suport a la creació d’una jurisdicció especialitzada en matèria d’infància, família i capacitat, com preveu l’avantprojecte. Tot i això, l’òrgan de govern dels jutges adverteix que seria “imprescindible” un redimensionament i una reorganització de la planta judicial actual i de l’administració de Justícia, perquè si no, seria “molt difícil, si no impossible” aconseguir millorar la protecció del menor. En concret, el CGPJ considera que caldria augmentar “de forma significativa” els òrgans judicials, dissenyar-los una nova organització territorial i augmentar les oficines judicials, així com els mitjans personals i materials.

Nou comentari