Demanen evitar suspendre “dràsticament” les comunicacions dels presos pel coronavirus

L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (ODPDH), ha demanat a l’administració que eviti la suspensió “dràstica” de les comunicacions de la població reclusa amb els seus familiars en l’àmbit de les prevencions del coronavirus. En un document enviat a la Secretaria de Mesures Penals, al Síndic de Greuges i a la Direcció del Programa de Salut Penitenciària de l’Institut Català de la Salut, l’entitat també ha reclamat que s’eviti suspendre beneficis penitenciaris com els permisos de sortides. Una altra recomanació és que s’ampliï la durada de totes les trucades fins als vint minuts, que s’eliminin les restriccions al presos que en tinguin i que es permetin les connexions via Skype o mitjans similars.

A més, al document se suggereix implementar la concessió de beneficis penitenciaris i mesures alternatives als presos que estiguin complint la part final de la condemna o per a qui pateixi patologies que requerissin una millor atenció en centres sanitaris no penitenciaris. Una altra recomanació que es fa té a veure amb la comunicació i preparació dels presos sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i restrictives a causa de la pandèmia. També es convida a evitar que es potenciï l’ús de l’aïllament penitenciari i que s’ampliï el control als treballadors.

Nou comentari