L’Associació del Dret a Morir Dignament demana no oblidar-lo durant la crisi del virus

L’Associació sobre el Dret a Morir Dignament de Catalunya ha demanat que no s’oblidi aquest dret durant al crisi del coronavirus. En aquest sentit, reclama respectar el dret a una informació clínica veraç i comprensible per prendre les millors decisions; el dret al consentiment informat, que significarà l’acceptació o rebuig de les teràpies; l’obligatorietat de complir les indicacions del Document de Voluntats Anticipades si la persona no es pot expressar, i subratlla que si es renuncia a la ventilació assistida, “sempre seria en funció d’una situació de final de vida, d’un deteriorament físic o psíquic important i d’acord amb el que hagi deixat dit la persona afectada, segons els seus valors“. També insisteix que cal respectar el dret a rebre un tractament “adequat” del dolor i les cures pal·liatives corresponents.

Nou comentari