El Govern posa en marxa l’eina per denunciar casos de frau i corrupció anònimament

A partir d'avui els usuaris poden alertar de mala praxi en contractació, alts càrrecs i personal de la funció pública

El Govern ha posat en marxa la bústia ètica per denunciar casos de frau i corrupció de forma anònima. Es tracta d’un nou canal electrònic que es va anunciar ahir durant el debat monogràfic sobre corrupció al Parlament i que aquest dimarts ja ha entrat en funcionament. La bústia permet a qualsevol ciutadà alertar de manera anònima i segura sobre males pràctiques, conductes irregulars o corrupció. En concret, recull alertes en tres àmbits diferents: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la funció pública. La seva activació és una de les 25 actuacions previstes en l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha destacat que el llançament d’aquesta bústia és una mesura “eficaç” per protegir les persones alertadores. “Un govern que vol nomenar-se plenament democràtic i basat en valors republicans ha de ser exemplar en transparència“, ha assegurat. La iniciativa és fruit d’un acord de col·laboració del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona i Xnet, que han cedit la tecnologia, i s’ha creat amb la interfície Globaleaks, de programari lliure.

La Generalitat garanteix la confidencialitat a les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, tot i que també permet l’opció de trametre una alerta de manera anònima. A més, es pot accedir al canal mitjançant Tor, un navegador que reforça la privacitat i seguretat al fer passar la comunicació a través de túnels xifrats que impossibiliten el rastreig de la font d’informació.

Quan una alerta arriba a la bústia, s’assigna a un dels tres òrgans habilitats segons la seva temàtica o naturalesa: el Comitè Assessor d’Ètica Pública, la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i la Inspecció General de Serveis de Personal. Tots ells actuen amb independència funcional i no estan sotmesos a ordres jeràrquiques que en condicionin l’actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals.

Quan una persona crea una alerta, rep un codi numèric de 16 dígits amb el qual pot accedir al canal i comunicar-se amb els òrgans gestors, veure les notificacions o aportar nova documentació. Per protegir l’usuari, l’eina no li envia proactivament comunicacions per cap mitjà, sinó que és la persona qui ha d’anar-ne fent el seguiment mitjançant el codi.

 

El funcionament de la bústia ètica

La persona que vulgui alertar d’un cas concret selecciona un dels tres àmbits de la bústia: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública o personal de la funció pública. Una vegada verificats els requisits d’admissió del cas i la seva versemblança, el missatge s’admet a tràmit. L’òrgan gestor comprovarà els fets, i durà a terme les tasques d’investigació necessàries per acreditar-ne la veracitat.

Si conclou que s’ha produït una conducta o actuació inadequada, elaborarà un informe amb les mesures de millora per evitar futures males pràctiques. També pot proposar que s’iniciïn expedients administratius, que s’adoptin mesures sancionadores o disciplinàries o, si escau, comunicar a la Fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d’il·lícit penal. En cas contrari, l’informe recollirà el cessament de les comprovacions i l’arxiu de l’expedient.

En tots els casos, es comunicarà a la persona que ha presentat l’alerta el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si correspon, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets.

La bústia ètica és una de les 25 mesures que recull l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, aprovada el passat 15 de gener. Aquesta s’implementarà durant dos anys per tal d’impulsar la integritat pública i millorar la qualitat institucional.

Nou comentari