El TSJC estima un recurs de l’Estat i insisteix a imposar un 25% de l’ensenyament en castellà

El tribunal diu que l'ús actual és "residual" i que cal impartir una altra matèria a més de la de llengua castellana

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment un recurs interposat pel Ministeri d’Educació el 2015, quan el ministre era José Ignacio Wert (PP) i insisteix que cal establir un mínim del 25% de l’ensenyament en castellà a Catalunya, tot remarcant que l’ús actual és “residual”. La sala declara l’obligació de la Generalitat d’adoptar les mesures necessàries per garantir que tots els alumnes rebin de manera “efectiva i immediata” l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini, “que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas”. El tribunal remarca que a més de l’assignatura de castellà, cal fer en aquest idioma una altra matèria no lingüística de caràcter troncal.

La sentència afecta totes les escoles

Aquesta sentència s’afegeix a una ratxa de resolucions de fa uns anys com a resposta als recursos presentats per algunes famílies que reclamaven el dret dels seus fills a ser escolaritzats en castellà perquè la consideraven la seva llengua materna. Ara, però, l’efecte de la sentència, si esdevé ferma i s’ha d’executar, afectaria totes les escoles, i no només les dels alumnes els pares dels quals havien guanyat recursos anteriorment.

Nou comentari