El Ministeri d’Educació vol noves assignatures a l’ESO i nous itineraris al batxillerat

En un document que desenvolupa la LOMLOE el govern espanyol proposa un nou disseny que s'aplicaria el curs vinent

El Ministeri d’Educació ha plantejat una reorganització de les assignatures a l’ESO i Batxillerat que implicaria crear-ne de noves en l’Educació Secundària Obligatòria, de 12 a 16 anys, i ampliar els itineraris de Batxillerat, de 16 a 18 anys. En un document que desenvolupa la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) —coneguda com a ‘llei Celaá’—, que ha avançat El País i al qual ha tingut accés l’ACN, el Ministeri proposa un nou disseny que s’hauria d’aplicar a partir del curs vinent en els cursos imparells, com primer d’ESO i Batxillerat.

Entre les novetats, a l’ESO s’actualitzen les assignatures i se’n creen de noves. A quart, s’introdueix una matèria de formació i orientació personal i professional que combinarà psicologia, antropologia i sociologia amb l’objectiu de contribuir a fer que l’alumnat “desenvolupi plenament la seva personalitat“. Entre primer i tercer d’ESO, els instituts hauran de fer una assignatura de tecnologia que incorpori també la digitalització. A quart, hi haurà com a optatives assignatures de tecnologia, d’una banda, i de digitalització, de l’altre. També en l’últim curs de l’ESO l’assignatura d’economia afegirà en la denominació el concepte d’emprenedoria per “potenciar l’esperit creatiu i d’iniciativa, oferint eines per dur a la pràctica els seus projectes”.

Pel que fa a Batxillerat, el Ministeri d’Educació introdueix un nou itinerari que s’anomena general per a aquells alumnes que no es volen especialitzar. Tindria com a assignatura obligatòria a primer unes matemàtiques generals i a segon ciències generals. Permetria triar com a optatives economia, emprenedoria i activitat empresarial a primer i matèries d’altres modalitats. A segon, s’estudiarien moviments culturals i artístics. En el document, el govern espanyol explica el canvi dirigit a l’alumnat que vulgui una “educació integral” o fer estudis “que no exigeixin una especialització concreta”. D’altra banda, el Ministeri planteja dividir en dos itineraris l’artístic. D’una banda, un d’especialitzat en música i arts escèniques i, de l’altre, un centrat en les arts plàstiques, la imatge i el disseny.

A més, en l’itinerari d’humanitats i ciències socials l’alumnat no haurà de triar entre llatí i matemàtiques, ja que s’oferirà la possibilitat de fer les dues assignatures. Un altre element és la introducció d’Història de la Filosofia com a matèria comuna obligatòria a segon de Batxillerat, encara que desapareix com a optativa de quart d’ESO.

Nou comentari