La CUP insta el Govern a crear un òrgan independent contra la corrupció i el frau

Les propostes de resolució dels anticapitalistes també reclamen que es convoqui una cimera contra la corrupció en un mes

La CUP-CC ha registrat dues propostes de resolució per al debat sobre corrupció. Amb una d’elles, els anticapitalistes volen que el Parlament insti el Govern a crear un òrgan independent contra la corrupció i el frau que reti comptes anualment a la cambra. En l’altra, reclamen que es convoqui una cimera contra les males pràctiques en el termini d’un mes. El mecanisme hauria de tenir la funció de coordinar i garantir la interoperabilitat entre la Fiscalia, els Mossos, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària de Catalunya. la voluntat es que es reuneixi amb una periodicitat mínima semestral i elaborarà mínim una memòria anual.

La CUP vol que la cambra es comprometi a posar tots els mitjans a disposició de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció derivat del Pacte social contra la corrupció perquè en màxim trenta dies se celebri la primera edició de la cimera contra la corrupció de Catalunya. Apunten que en aquesta trobada es convidarà a participar, com a mínim, als signants del pacte social contra la corrupció subscrit al Parlament el 2015, als representants de la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Greuges, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Agència Tributària Catalana i la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya.

Els anticapitalistes assenyalen com a objectius l’avaluació i seguiment de l’estat d’execució de les mesures en el marc del Pacte social contra la corrupció i la Comissió d’Estudi de les Mesures de lluita contra la Corrupció per la regeneració democràtica. També la calendarització d’un pla de treball per a materialitzar les mesures prioritàries de lluita contra les causes estructural de la corrupció i la creació d’una comissió pel desplegament del pla de treball que s’hagi aprovat.

Nou comentari