Bases legals per participar en el sorteig de La panera més gran d’El Món 2021

Primera– Àmbit subjectiu i forma de participació

La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que segueixin la nostra pàgina oficial de Facebook del Món. A més de seguir-nos, també han de compartir el sorteig al seu mur i nomenar dos amics als comentaris (https://www.facebook.com/elmondiari).

La participació es fa també a través del nostre perfil oficial d’Instagram @elmondiari, mencionant a dues persones a la imatge del sorteig. (https://www.instagram.com/elmondiari/)

L’eina que emprarem per la selecció del guanyador serà Easypromos.

Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil de Facebook autèntic i completar totes les passes. Aquells participants que no realitzin les passes de manera correcta no podran participar en el sorteig. De la mateixa manera per Instagram, el perfil de la participació ha de ser autèntic i completar les accions esmentades anteriorment.

La participació es pot fer tant per Facebook, Instagram o ambdues. En aquest últim cas duplicant les opcions de guanyar.

El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 3 de desembre de 2021 i 22 de desembre de 2021 a les 12 hores. 

Segona- Sorteig

El sorteig es realitzarà el 22 de desembre de 2021 a les 13 hores mitjançant l’eina Easypromos (resultant un guanyador i quatre suplents). El guanyador rebrà un missatge a través de les xarxes amb el que se li notificarà que ha resultat afortunat, i és requisit indispensable que respongui acceptant el premi, entre el 22 i el 27 de desembre (inclós).

En cas que el guanyador no compleixi els requisits establerts en les bases que regulen aquesta acció promocional, l’organitzador contactarà amb el primer suplent en la forma expressada; en cas que es continuï sense poder concretar el guanyador, es contactarà amb el segon suplent i, si s’escau, per ordre i successivament, amb cadascun dels següents suplents fins que es pugui adjudicar el premi.

Editora Singular Digital 2GR es reserva el dret de declarar desert el premi d’aquesta acció promocional, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest per qualsevol causa.

Tercera- Premi

El participant que resulti guanyador del sorteig que es realitzarà el 22 de desembre de 2021 obtindrà:

a) Una panera proporcionada per Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), amb diferents productes gentilesa dels seus patrocinadors:

– Una estada rural gràcies al PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
– Un lot de productes de CAPRABO i 50€ per gastar en els seus supermercats
– Unes sabatilles esportives i una bossa de MUNICH SPORTS
– Deu bitllets del número 01714 de la loteria LA GROSSA DE CAP D’ANY 2021 de Loteries de Catalunya
– Un lot de producte LLET NOSTRA
– Una impressora ECOTANK d’EPSON
– Un lot de productes VICHY CATALÁN
– Dues ulleres de COTTET ÒPTICA I AUDIOLOGIA
– Un sopar per a dues persones al restaurant AJÍ de CASINO BARCELONA
– Una caixa negra gentilesa del GRAN TEATRE DEL LICEU

El guanyador rebrà els productes de la panera al seu domicili. Alguns dels regals es podran gestionar telefònicament o via mail.

El guanyador rebrà el 10 bitllets de loteria per correu postal al seu domicili.

Els bitllets que no hagin estat adjudicats als guanyadors d’aquesta acció promocional, inicials o suplents, seran retornats per Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), atesa la condició de Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat) de dipositària dels bitllets destinats a la present acció promocional.

El premi és personal i intransferible.

Quarta– Condicions i límits de participació

No poden participar en aquesta acció promocional:

– Persones menors d’edat.
– Personal adscrit a l’Editora Singular Digital 2GR SL
– Personal adscrit a entitats col·laboradores de l’Editora Singular Digital 2GR SL
– Persones relacionades professionalment amb aquesta acció promocional, o amb la publicitat d’aquesta.

Les persones que desitgin participar a través de Facebook o Instagram han de facilitar a l’Editora Singular Digital 2GR SL a través de la pàgina de fans del Món o perfil @elmondiari, un perfil d’usuari actiu i real de les xarxes amb el qual se’ls pugui identificar.(https://www.facebook.com/elmondiari). (https://www.instagram.com/elmondiari/)

Cinquena– Protecció de dades de caràcter personal

L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable l’Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present acció promocional. Mitjançant la participació en aquesta acció promocional els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta acció promocional podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Editora Singular Digital 2GR SL (Passeig de Gràcia 16, 1er 3a, 08007 Barcelona).

Sisena– Xarxa de comunicacions

L’Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció promocional per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d’informacions no imputables a aquesta.

Setena- Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta acció promocional, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l’Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Vuitena– Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de l’aplicació Easypromos que estarà allotjada al Facebook d’El Món.

Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció promocional en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits l’Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar de la pàgina de fans de Facebook les bases modificades o, si s’escau, l’anul·lació de l’acció promocional, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

Nou comentari