Segon ERTO a la cadena NH hotels que afecta 343 treballadors a Catalunya

L'acord és fins al 31 d'octubre i preveu el manteniment de beneficis socials i un pla de formació en línia

La cadena d’hotels NH ha acordat amb el sindicat CCOO Serveis un segon ERTO per causes objectives, organitzatives i de producció. L’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació finalitzarà el 31 d’octubre i afecta 343 treballadors a Catalunya de fins a 12 hotels de la cadena. L’acord preveu qüestions com el complement de la prestació per desocupació, la possibilitat de sol·licitar bestretes o el manteniment de beneficis socials com la tarifa d’empleat, segons el sindicat, que valora positivament l’acord amb NH “ja que millora les condicions previstes per la llei“. A més, l’empresa ha de posar a disposició de les persones en suspensió de contracte i reducció de jornada un pla de formació en línia específic per potenciar la seva ocupabilitat.

NH hotels també s’ha compromès a gestionar les prestacions per desocupació corresponents a cada persona. Així mateix, s’estableix una comissió de seguiment que es reunirà quinzenalment per afectar o desafectar a treballadors en funció de les necessitats. Igualment s’han de determinar els criteris de rotació i tota aquella informació que sigui necessària per al compliment del que s’ha pactat. Les empreses afectades per aquest ERTO són NH Hotels Espanya (CS Spain Madrid i Barcelona), COPERAMA Holding, COPERAMA Spain i NH Hotels (CS Corporate).

Concretament, hi ha 9 treballadors no afectats per l’ERTO; 157 persones afectades amb una reducció de jornada entre el 10 – 20%; 75 treballadors amb una reducció d’entre el 21 – 40%; 109 persones amb una reducció del 50%; i 289 treballadors amb suspensió del 100%.

Nou comentari