Les empreses i autònoms avalats per l’ICO tindran fins a 10 anys per tornar els crèdits

El Consell de Ministres aprova un codi de bones pràctiques per a la reestructuració de deutes

Les empreses i autònoms que tinguin crèdits avalats per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i hagin patit una caiguda del 30% de la facturació podran allargar fins a 10 anys el termini d’amortització. També es permetrà que s’ampliï més enllà de dos anys el període de carència del crèdit si així ho acorden les parts. És el que recull el codi de bones pràctiques per a la reestructuració de préstecs que ha aprovat el Consell de Ministres d’aquest dimarts per desenvolupar el decret d’ajudes directes, que va incloure 3.000 milions per reestructurar deutes avalats. La subscripció d’aquest Codi és voluntària. Es podrà activar fins al desembre de 2022. A més, el codi també permet mantenir la cobertura de l’aval públic encara que es converteixi el préstec en participatiu, per acord entre l’entitat financera i l’empresa. Caldrà haver tingut una caiguda del 30% de la facturació el 2020 i una facturació negativa.

Una altra mesura que es contempla és la realització de transferències directes per reduir l’import a retornar. La reducció del deute podrà ser del 50% si la caiguda de la facturació el 2020 va ser inferior al 70% i de fins al 75% si va ser superior. Les entitats financeres hauran d’assumir la part proporcional de la reducció del préstec.

Nou comentari