El Suprem obliga el Banc Sabadell a tornar més d’1 milió a una clienta afectada per un ‘swap’ hipotecari

Considera que l'entitat no va donar una informació adequada sobre les característiques i riscos del producte financer

El Tribunal Suprem ratifica la condemna contra el Banc Sabadell i obliga a tornar a una clienta els saldos negatius derivats de contractar un producte financer anomenat ‘swap‘ que es va vendre el 2008 conjuntament amb una hipoteca. Segons el Col·lectiu Ronda, que ha portat el cas, la quantitat total a abonar supera el milió d’euros. L’alt tribunal ha considerat que el banc va incomplir les obligacions d’informació sobre les característiques d’un producte financer complex, que es va vendre com si fos una assegurança. El ‘swap’ vinculat a cinc préstecs hipotecaris obligava la clienta a compensar a l’entitat mitjançant el pagament de liquidacions negatives sempre que l’Euríbor se situés per sota del 6,10%.

Aquesta possibilitat es va materialitzar el mateix any en què es va subscriure el ‘swap’, perquè ja en el 2008 l’Euríbor va baixar fins al 5,39% i va iniciar continuat descens fins a situar-se en el 0,67% el febrer de 2010, assenyala el Col·lectiu Ronda, que ha portat el cas.

El préstec hipotecari era de 3 milions d’euros i vencia en 15 anys. Per recomanació del banc, la clienta va concertar també una permuta financera amb liquidacions anuals i amb una durada de set anys. Després d’una primera liquidació positiva del ‘swap’ a favor seu, de 18.900 euros totes les altres liquidacions van ser negatives i fins al 2014 superaven els 848.000 euros.

La sentència de l’alt tribunal reafirma la valoració de l’Audiència Provincial de Barcelona i del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell. La primera va considerar que la informació oferta per l’entitat va portar la clienta a creure de manera errònia “que se li havia ofert i estava subscrivint, una cobertura de la pujada del tipus d’interès, vinculada al finançament mitjançant préstecs concedits per la pròpia entitat, en la seva condició de client habitual, i per la relació de confiança amb els empleats, i no una operació de permuta del tipus d’interès”.

Les sentències ratificades pel Tribunal Suprem remarquen que l’afectada “era client minorista […] sense experiència en el sector financer” i Banc Sabadell va incomplir el seu deure legal d’oferir informació “clara, correcta, precisa, suficient i lliurada a temps per a evitar una incorrecta interpretació i posant l’accent en els riscos que l’operació comporta”.

L’alt tribunal assenyala en la sentència que en la instància “s’ha constatat l’incompliment de les obligacions d’informació sobre les característiques de la permuta financera i dels seus riscos“. Per això, accedeix a aprovar la indemnització per danys i perjudicis “representats pel saldo final negatiu per la demandant de les liquidacions” amb interessos, una quantitat total que el Col·lectiu Ronda calcula que supera el milió d’euros.

Segons explica el despatx d’advocats, el ‘swap’ ofert per Banc Sabadell a la seva clienta estava vinculat a la subscripció de cinc préstecs hipotecaris sol·licitats per a fer front al pagament de l’impost de successions generat per una herència. Les hipoteques formalitzades incloïen també clàusula sol i, quan la clienta va instar la seva retirada, Banc Sabadell va obligar la clienta a subscriure un document renunciat a futures reclamacions judicials, incloent les referents al ‘swap’ hipotecari, apunta el despatx.

Nou comentari