Cultura restaura el retaule de la Puríssima del Reial Monestir de Santes Creus

El moble presentava una patologia diversa derivada d'humitats i un atac d'insectes que n'havia debilitat l'estructura

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya del Departament de Cultura ha enllestit els treballs de conservació i restauració del retaule de la Puríssima, que forma part del repertori de retaules que es troben a l’església del Reial Monestir de Santes Creus. El moble, que es localitza a l’absidiola de la dreta de la capçalera de l’església, és d’època barroca, de l’any 1739 i d’autor desconegut, amb una rica policromia a base de dauradura i marbrejats. El retaule presentava una patologia diversa derivada d’humitats i un atac d’insectes que n’havia debilitat l’estructura. La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha visitat aquest dijous el retaule restaurat.

Els problemes de l’obra tenien l’origen a les humitats de capil·laritat que provenien de la seva ubicació, arran de terra i adossat al mur de la capella, i, sobretot, patia un fort atac d’insectes xilòfags, que l’havien debilitat estructuralment en el costat esquerre, en què el basament presentava una deformació del pla molt evident. També hi havia una important capa de pols i brutícia adherida a sobre de la policromia i de la dauradura que formen la superfície pictòrica de l’obra. La intervenció que s’hi ha fet ha consistit a desmuntar el retaule i portar-lo al CRBMC, on s’ha dut a terme la consolidació, l’estabilització i la neteja del suport; la fixació de la policromia en perill de despreniment; la neteja selectiva de la superfície policromada i daurada, per retirar les acumulacions de pols i brutícia i conservar el vernís de protecció de l’anterior intervenció, i, per acabar, el muntatge del retaule en el seu lloc d’origen, però amb una nova estructura modular d’alumini anoditzat. Aquesta nova estructura dona resposta als problemes d’humitat per capil·laritat, ja que el retaule s’ha separat del terra i del mur. L’estructura fa les funcions de suport dels diferents elements de fusta del retaule i, a més, fa de possible bastida per a posteriors controls del seu estat de conservació.

El CRBMC ha dut a terme, aquest darrers anys, i de forma continuada, intervencions de conservació i restauració dels béns mobles del conjunt monàstic, adscrit a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Entre d’altres, destaquen les actuacions de conservació i restauració del retaule major, obra de Josep Tramulles, datada entre 1647-1651, i dels dos retaules manieristes dels peus de l’església: el retaule de Sant Joan i el de la Verge del Bon Consol, ambdós de principis del segle XVII i d’autor desconegut. Actualment també està treballant en la restauració de la caixa del rellotge, una actuació que ha posat al descobert diversos objectes ocults entre la runa i la brutícia acumulades dins l’estructura de fusta. La troballa més curiosa són fragments de naips que, segons les primeres anàlisis, datarien del segle XVI. A la base de la caixa també han trobat fragments d’un pergamí i d’una carta antics, una sabata i el broc d’una petita ampolla que algú hi va abandonar.

Nou comentari