El TC tomba el moll de l'os de la Llei de Ciberseguretat de Catalunya

El Constitucional anula que una agència autonòmica pugui protegir la xarxa

 

Nou cop a l'autogovern de Catalunya. Aquest cop, el Tribunal Constitucional ha escapçat la Llei de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, la llei 15/2017 de 25 de juliol. En una resolució difosa aquest migdia, el Tribunal considera que la llei és massa "extensa en la seva concepció" i "desborda" les competències autonòmiques. 

 

Així el Ple del TC ha estimat en part el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern contra la aquesta llei. En conseqüència, l'alt tribunal considera nuls els articles que atorguen a l'Agència poder "Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, establint la capacitat preventiva i reactiva necessària per pal·liar els efectes dels incidents de ciberseguretat que afecten el territori de Catalunya, així com les proves que puguin organitzar-se en matèria de ciberseguretat i continuïtat". 

 

El Tribunal entén que aquesta redacció excedeix de les competències del legislador autonòmic, ja que l'art. 149.1.29a CE atorga competència exclusiva a l'Estat en matèria de seguretat pública, dins de la qual s'integra la ciberseguretat.

  

 
El Constitucional també fulmina l'art. 2.1 de la Llei 15/2017 prescriu que "l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per objecte garantir la ciberseguretat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i dels sistemes deinformació ".

  

 
La sentència explica que "la definició de l'objecte que efectua el precepte és molt extensa en la seva concepció, ja que la ciberseguretat s'integra en les competències estatals en matèria de seguretat pública i de telecomunicacions".

 

Per tant, aquesta "atribució incondicionada "a l'Agència en el territori de Catalunya desborda, segons el Tribunal,  en el seu enunciat els marges en què la ciberseguretat s'inclou en les competències autonòmiques. 

 

 

 

Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?