Mobilitat, serveis socials i habitatge, principals motius de queixa dels veïns de Barcelona durant el 2017

Durant tot l'any passat la Sindicatura de Greuges va fer un total de 3.522 actuacions
Passatgers pugen al metro al Liceu, amb el cartell informatiu d'afectació del servei amb motiu de la vaga general
Passatgers pugen al metro al Liceu, amb el cartell informatiu d'afectació del servei amb motiu de la vaga general | ACN

  El gruix de queixes que la síndica de Barcelona va rebre durant el 2017 es van concentrar majoritàriament en tres temes: mobilitat, serveis socials i habitatge. Així ho indica l'informe de balanç anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona que en total va realitzar un total de 3.522 actuacions durant tot l'any passat. D'aquestes, 1.702 van ser queixes i la resta es van repartir entre consultes i assessorament general. Pel que fa a les temàtiques, el transport, amb 265, va ser la principal font de queixes de la ciutadania, un fet que segons la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, significa una "perpetuació de la insatisfacció dels usuaris que cal tenir en compte". El creixent nombre de persones que dormen al carrer (1.026 segons el darrer càlcul) i la resposta municipal a les seves necessitats també va ser un motiu d'inquietud entre la ciutadania. Com en anteriors informes, l'habitatge repeteix com una de les principals preocupacions dels veïns de la capital catalana per l'increment dels preus del lloguer i la manca d'oferta pública d'habitatges de protecció oficial.

 

Segons temàtica, les 1.702 queixes rebudes durant l'any passat s’han classificat de la següent manera: transport públic i circulació (265); serveis socials (170); habitatge i dignitat (161); medi ambient (139); activitat econòmica (115); urbanisme i ciutat (105); hisenda municipal (87); procediments administratius (84); educació i esport (77); llibertat cívica i seguretat ciutadana (67); salut (50); ús i manteniment de l’espai públic (46); atenció al públic i participació ciutadana (43); funció pública (43); accessibilitat i mobilitat personal (19), i ciutadania, veïnatge i immigració (18).

 

  

  

Els òrgans més afectats per les queixes són l’Institut Municipal d’Hisenda (163); l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica (114); l’Institut Municipal de Serveis Socials (107); la Regidoria de Mobilitat (105), i l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (96).


 

Transport

Sobre les queixes relacionades amb els problemes de transport, l'informe posa de manifest que les més comunes entre els usuaris, sobretot a TMB, són les relacionades amb les sancions, el tracte rebut per part de conductors i personal d'estació o els problemes derivats de les vagues del metro. També hi ha queixes relatives a les condicions d’ús dels títols de transport, amb especial menció a la T-16 i al desplegament de la xarxa octogonal de bus a la ciutat.


Persones sense llar

L'increment de persones sense llar que dormen al carrer (1.026 segons el darrer recompte) també ha centrat la inquietud de la ciutadania i la insatisfacció per la qualitat dels serveis municipals d’atenció a les persones sense llar. Una queixa recurrent és la de veïns i veïnes que veuen a persones en aquesta situació durant mesos. Segons consta a l'informe, tot i la magnitud de la problemàtica en els casos en què s’ha estudiat la intervenció municipal s’ha pogut constatar que l’actuació dels diferents serveis municipals, tant pel que fa als equips de carrer del Servei d’Inserció Social (SIS) com altres agents locals, "és adequada i ajustada a la normativa, i amb plena col·laboració i coordinació". Accés als serveis socials

L'estudi constata que cal millorar l’accés als centres de serveis socials, tant pel que fa a les funcions de la centraleta telefònica, com a la reducció de les llistes d’espera i l’atenció a les urgències. La síndica també destaca que "cal vetllar perquè es realitzi un acompanyament suficient en l’atenció a persones en condicions d’especial vulnerabilitat". 


Dificultats per accedir a un habitatge 

En base a les actuacions de l'any passat, la Sindicatura de Greuges ha copsat la dificultat que tenen els ciutadans barcelonins per accedir a un habitatge a causa de dos motius: l’increment dels preus de lloguer privat i la manca d’oferta pública d’habitatges de protecció oficial. 


En aquest àmbit també hi ha hagut diverses queixes per assetjament immobiliari per via lícita de venta d’edificis sencers, amb denegació de l’opció de compra i de la pròrroga del contracte als llogaters. Així mateix són destacables els problemes del veïnat amb els ocupants irregulars incívics. D’altra banda, els ciutadans mostren la seva conformitat amb l’eficàcia dels programes antidesnonament i l’atenció habitacional als desnonats.
 


Pisos turístics

Entre totes les queixes rebudes durant l’any 2017 sobre llicències d’activitat econòmiques, destaquen aquelles que fan referència als habitatges d’ús turístic (HUT), ja sigui per les molèsties generades entre el veïnat, així com per aquells pisos que duen a terme aquesta activitat sense llicència per allotjar turistes. En aquest sentit, la síndica valora positivament les actuacions endegades per l’Ajuntament i considera "necessària" la col·laboració ciutadana per detectar l’oferta il·legal d’allotjaments turístics a la ciutat, ja que aquesta activitat econòmica crea problemes de convivència i contribueix a l’expulsió del veïnat.

 

Les molèsties pel soroll nocturn afecten el dia a dia dels barcelonins 

La contaminació acústica segueix sent un dels principals motius de queixa a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Aquelles que han tingut un increment considerable durant aquest any han estat les referents a les molèsties acústiques nocturnes generades per les recollides de la brossa i mobles vells, que perjudiquen el descans dels veïns. En total, en el 2017 s’han rebut una vuitantena de queixes vers aquesta temàtica: usos lúdics i esportius de l’espai públic, recollida de brossa i operacions de càrrega i descàrrega dels locals.Intervenció d’ofici en l’esfondrament de 144 nínxols del cementiri de Montjuïc 

Arran de l’esfondrament de 144 nínxols del cementiri de Montjuïc durant el darrer mes de setembre, la síndica de greuges de Barcelona va enviar a l’Ajuntament els resultats de l’actuació d’ofici iniciada el dia 20 de setembre de 2017. Després de l’estudi dels fets, la síndica va assenyalar la possible existència de responsabilitat municipal en els danys ocasionats per l’ensorrament del bloc de nínxols.


Les llistes d’espera, el principal problema pels usuaris de la sanitat pública 

Moltes de les queixes dels barcelonins respecte de la sanitat pública estan relacionades amb les llistes d’espera per accedir a l’atenció mèdica especialitzada. També es van atendre peticions vinculades amb l’espaiament de les visites de seguiment de malalties cròniques, distanciant-les fins al doble del temps habitual. Alguns dels exemples més significatius són els següents: vint-i-un mesos d’espera per una operació de cataractes, més de tres anys per a una intervenció requerida com a conseqüència d’una anterior, o bé l’endarreriment d’una operació de pròtesi ortopèdica ja programada.Calen més efectius de la Guàrdia Urbana

En base a les queixes rebudes, la síndica reclama més efectius de la Guàrdia Urbana per prevenir infraccions administratives i penals, vetllar pel compliment de les ordenances municipals, i cooperar en la resolució dels conflictes privats.


Terrasses i venda ambulant ocupen l’espai públic 

L'informe assenyala que les dues principals preocupacions dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona respecte a l’ocupació de l’espai públic són les terrasses i la venda ambulant. Quant a les terrasses, Ma Assumpció Vilà ha recomanat a l’Ajuntament que "delimiti visualment la ubicació autoritzada per evitar possibles excessos d’ocupació de l’espai públic, comprovar les molèsties denunciades pels veïns, i valorar la possibilitat de revocació de les llicències dels establiments incomplidors".

El fenomen de venda ambulant sense autorització segueix sent una de les problemàtiques principals en l’espai públic de Barcelona. Si bé l’Ajuntament està impulsant estratègies per pal·liar els efectes de l’activitat irregular, aquestes resulten ineficaces sense el concurs d’altres administracions amb competències en la matèria.Els gossos: problemes amb els excrements i amb dur-los lligats 

Durant l’any 2017 s’han continuat rebent queixes sobre la manca de neteja dels carrers de la ciutat comtal, i especialment per l’acumulació d’excrements de gossos en les voreres de Barcelona. Vilà ha instat a l’Ajuntament a intensificar l’acció de prevenció, dissuasió i denúncia de totes les actuacions incíviques a la via pública per a l’erradicació dels problemes d’acumulació de residus entorn els contenidors i dels excrements dels gossos a les voreres i jardins de la ciutat.
Comentaris

envia el comentari