Bases de participació als Premis Vinari dels vermuts catalans 2017

Tercera edició del certamen que premia els millors vins aromatitzats amb herbes del país

Les bases per a participar en els Premis Vinari dels vermuts catalans 2017 són:

 

Article 1 - Organització

  

L'empresa editora de VADEVI.cat, Comunicació Vinària, S.L. (Passeig de Gràcia 16, 1r 3a. 08007 Barcelona) organitza el concurs PREMIS VINARI DELS VERMUTS CATALANS (en endavant, PVVC) sota aquest reglament.

  

Article 2 - Objectius 

 

Els PVVC tenen com a principals objectius:

 

 • Oferir a les empreses comercialitzadores i elaboradores de vermuts establertes a Catalunya l’oportunitat de ser avaluades per un panell de jutges professionals del sector vinícola.
 • Promocionar l’elaboració dels vermuts de qualitat elaborats a Catalunya i millorar-ne el coneixement, com a producte de proximitat i estimular-ne el consum responsable.
 • Enriquir la reputació de Catalunya com un dels centres més importants i bressol de l’elaboració de vermuts, reconeixent la tasca dels cellers que han mantingut la tradició, les noves oportunitats de negoci i l’augment de les exportacions com un dels productes ambaixador del nostre territori.
 • Divulgar entre els consumidors catalans i d'arreu del món la cultura del vermut, les seves característiques, estils i sabors.

 

Article 3 - Objecte 

 

Aquest concurs està obert exclusivament als vermuts procedents de Catalunya (Segons el BOE, un vi aromatitzat que s’obté a partir de substàncies derivades d’espècies de l’Artemisa).

 

Segons el BOE:

El vermut és un vi aromatitzat, 

 • Al qual s’hi ha afegit alcohol.
 • Que el seu gust característic s’ha obtingut a partir de la utilització de substàncies derivades d’espècies d’Artemisa.

 

Es denomina vermut a l’aperitiu vínic en el qual hi apareix amb caràcter dominant el gust i aroma característics de les espècies vegetals del gènere Artemisia. Els vermuts poden ser secs, semi-dolços, dolços, blancs, rosats, negres i daurats. El vermut sec tindrà un grau alcohòlic adquirit de 17%vol mínim i una riquesa en sucres inferior a 40 g/l. Els semi dolços i dolços han de tenir un grau alcohòlic adquirit de 15%vol com a mínim i una riquesa de sucres superior als 100 g/litre.


 

Article 4 - Participants 

 

Hi poden participar:

 

 • Elaboradors particulars
 • Cooperatives vitivinícoles
 • Unions de cooperatives vitivinícoles
 • Agrupacions de productors
 • Propietaris o representants de les marques dels vermuts inscrits 

 

Article 5 - Condició d'admissió

 

Les condicions d'admissió al concurs són les següents:

 

 • Els vermuts presentats han d’estar embotellats i presents al mercat català o a punt de sortir.
 • El vermut que competeix ha d’estar destinat a la venda amb característiques idèntiques a les mostres presentades a concurs.
 • S’ha de complir la regulació dels vins aromatitzats en l’àmbit comunitari establert al Reglament CEE 1601/1991, del Consell de 10 de juny, pel qual s’estableixen les regles relatives, definició, designació i presentació dels vins aromatitzats i entre ells, els vermuts.
 • S’han d’omplir tots els camps de registre per a la seva definitiva inscripció al concurs, en referència a:

 

Formulari del celler / elaborador

 

 1. Raó social i adreça del celler / elaborador i dades de contacte.

 

* Les dades facilitades s’utilitzaran per a generar la factura de la inscripció i no es faran servir per cap altre objectiu que el normal desenvolupament del concurs.

 

Formulari del vermut que es vol inscriure:

 1. Nom del vermut, celler
 2. Varietats de raïm dominants amb què s’ha elaborat el vermut
 3. Categoria proposada
 4. Producció anual d’ampolles i PVP del producte
 5. Graduació alcohòlica
 6. Número CAE

 

Tota aquesta informació serà signada pel representant de la raó social o marca registrada, que es farà responsable de les declaracions expressades a la fitxa d’inscripció i a les bases del present concurs.

 

Article 6 - Mostres 

  

Per a poder concursar, els vermuts han de procedir d'un lot homogeni. S'ha de presentar cada mostra com s'especifica a continuació:


 

 • 6 ampolles per mostra, sigui quina sigui la capacitat de l'ampolla.
 • Les ampolles han de portar l'etiqueta de comercialització i complir amb els requisits legals sobre el tipus d’informació que contingui.

 

Les sis mostres estaran a disposició del jurat de tastadors per poder-les avaluar i en cas que en quedin, quedaran a disposició de l’organització per a l’acte de lliurament o la promoció dels vermuts catalans en els actes posteriors del concurs.

 

Article 7 - Modalitat d'inscripció

 

La inscripció es farà a través del lloc web vermuts.cat, des de l'apartat "Inscripcions", i caldrà emplenar les dades del formulari seguint les instruccions que s'indiquen.  L'organització rebrà les mostres, els drets d'inscripció i eliminarà les que no compleixen amb el reglament. Es descartaran les fitxes d'inscripció no acompanyades del pagament dels drets d'inscripció.

  

Article 8 – Cost de participació i forma de pagament

 

 • La inscripció d'una referència té un preu de 60 euros (iva inclòs)
 • A partir de la segona referència, es pagarà per cada mostra que entri al concurs 56 euros (iva inclòs).

Aquests preus ja inclouen l'IVA del 21%.

El pagament de la inscripció es pot fer amb targeta de crèdit a través del web vermuts.cat o bé mitjançant transferència bancària.

  

La inscripció només estarà completa un cop s'hagi fet el pagament, ja sigui amb targeta de crèdit o quan es rebi la confirmació de recepció de la transferència bancària. En l'assumpte de la transferència s'haurà de fer constar:

 

NOM COMERCIAL DEL CELLER + IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ

El comprovant de la transferència s'haurà de fer arribar per correu electrònic a [email protected].

 

Pagament per transferència bancària al compte de l'entitat:

 

CAIXABANK

NÚMERO DE COMPTE: 2100 3054 6722 0065 8467

 

Les despeses bancàries, en cas que n'hi hagi, van a càrrec del participant.

  

Per cap motiu es reemborsaran les despeses d'inscripció en cas de cancel·lació o d'error d'inscripció. 


 

Aquest cost és necessari per costejar les despeses generals associades a l’esdeveniment, entre les quals: organització de les inscripcions, logístiques i rebudes de les mostres per al concurs, convocatòria i logística dels jutges professionals, material per al tast -copes, fundes per fer els tastos a cegues, fitxes de tast, bases de dades i registre informàtic, programació web-, acte de lliurament dels premis als guanyadors, entre d’altres.

  

Article 9 - Enviament de les mostres 

  

Les mostres dels vermuts inscrits s'han de fer arribar a la següent adreça: 

 

Reus Promoció 

Adreça: Carrer de Sant Joan 34A

43201 Reus (Tarragona)

Telèfon: 977 01 06 67 

Persona de contacte: Dori Lérida 

 

El participant tria el mitjà per fer arribar les mostres a la seu que fixi l’organització, l'expedició de les mostres va a càrrec seu i és ell qui assumeix els riscos i despeses. Es rebutjarà qualsevol mostra enviada a ports deguts. Es rebutjaran les mostres que no compleixen amb el reglament. Les mostres quedaran en propietat de l'organització dels PVVC.


  

Article 10 - Control i emmagatzematge de les mostres rebudes 

  

L'organització a través de les persones que designi:

 

 • Controlarà les mostres rebudes, rectificarà els eventuals errors materials i rebutjarà les mostres que no compleixen amb el reglament del concurs.
 • Guardarà les mostres en un magatzem protegit i en condicions de temperatura i ambient idonis.
 • Procedirà a la repartició de les mostres en funció de les característiques declarades en el formulari d'inscripció o de les característiques comprovades.

 

Article 11 - Classificació dels vermuts, ordenació de les mostres 

 

Després del control i en funció de les dades d'inscripció i de l'exactitud de les inscripcions en cada categoria, s'agruparan les mostres segons tipologia i estil.

 

Cada ampolla de la mostra serà recoberta de manera que quedi oculta l’etiqueta i la càpsula (o es procedirà a la seva extracció si es pot identificar la marca) i se li donarà un número aleatori, que acompanyarà la mostra en tot el procés, des de la inscripció, inclòs el tast, fins al lliurament dels premis.


 

Article 12 – Selecció dels jurats 

 

L'organització convocarà i seleccionarà els jurats. Cada comissió o taula de tastadors estarà formada, en principi, per professionals de diferents àmbits del sector vinícola que avaluaran a cegues els vermuts presentats al concurs.

 

Els jurats són professionals amb experiència i capacitat de tast. Se seleccionen entre enòlegs, sommeliers, barmans i altres professionals especialistes en tast de vins i licors, que treballen en els àmbits de l'elaboració, la venda, la comunicació o el consum de vi i licors.

  

L’organització del concurs vigilarà la bona organització del tast i la qualitat dels vermuts servits, controlarà les fitxes de degustació i les acreditarà. La missió dels presidents dels jurats és la de vigilar que el tast de les mostres es desenvolupi correctament:

 

 • Vigila que es respecti el secret i l'anonimat absolut dels vermuts.
 • Demana el tast d'una segona ampolla si ho creu necessari.
 • Redacta els comentaris dels tastos.

  

Es fixarà la quantitat total dels tastadors i dels jurats de taula en funció del nombre de mostres.

 

Article 13 - Condicions de l'organització del tast 

  

Aquest concurs s'organitza sota el principi de l'anonimat absolut de les mostres i per respectar aquest principi de total confidencialitat, els jurats tastadors no poden identificar el vermut, el seu origen, el seu preu, les seves puntuacions o les recompenses obtingudes.

  

Els jurats dels PVVC es reuneixen en una sala ben condicionada. L'organització garanteix als tastadors les condicions òptimes de tast.

Les mostres es puntuaran en una jornada de tast prevista pels primers dies de maig de 2017.

Els vermuts es distribuiran en rondes de tast segons les inscripcions i les tipologies dels vermuts participants.

  

Cada vermut es tastarà individualment. Cada tastador rebrà una fitxa de tast per a cada mostra. L'apreciació dels vermuts és descriptiva i inclou comentaris sobre:


 

 • l'aspecte visual
 • l'aspecte olfactiu
 • la impressió en boca
 • la impressió general de qualitat 

 

Amb les puntuacions atorgades pels tastadors, el secretari de l’organització les entrarà al sistema informàtic per a obtenir els resultats definitius del certamen. 

 

Article 14 - Premis 

 

Els PVVC distingeix els guardons següents per a cadascuna de les categories:

 

 • Vinari d'Or
 • Vinari de Plata
 • Vinari de Bronze

 

I s'atorgarà un únic guardó: 

 

 • Gran Vinari d'Or, que es decidirà entre els vermuts que hagin obtingut la màxima puntuació pel Jurat de tast. 

 

En aquesta edició també es premiaran:

 

 • Millor vermut per a còctels

Serà de la mà de professionals del sector del bàrman i la cocteleria, que buscaran el millor vermut per a fer còctels. 

 

 • El millor disseny- packaging del producte

Aquest premi no es decidirà durant la jornada de tast -on el jurat avalua el producte 100% a cegues-. En aquest cas, i per a fer una avaluació seriosa i professional, se seleccionarà un equip de professionals de la imatge i el disseny perquè posin nota a totes les mostres presentades a concurs i en puguin seleccionar amb criteris objectius quin és el millor disseny-packaging del producte. 


 

Les recompenses s'atorgaran segons l'apreciació del jurat en funció del nivell de la qualitat dels vermuts, però en cas que el jurat ho consideri oportú, es deixaran premis deserts.  

 

Les categories en què es classifiquen els vermuts siguin secs, semi-secs o dolços, són:

 

 • Vermuts tradicionals Blancs
 • Vermuts tradicionals Negres
 • Vermuts tradicionals Reserva
 • Altres estils de vermuts (categoria que inclou: vermuts daurats; vermuts taronges; vermuts rosats; vermuts secs o extra-dry blancs o negres, i altres vermuts que no s'escaiguin a les categories tradicionals). 

 

Acte públic de lliurament de Premis

 

Els resultats es comunicaran als elaboradors i al públic en un acte de lliurament de premis on hi haurà la possibilitat de tastar els productes guardonats. 

  

Les etiquetes adhesives dels Premis es poden adquirir i posar a l'ampolla, demanant-les a l'organització. L'organització es reserva el dret exclusiu de controlar-ne l'ús comercial.


  

Es prohibeix l'ús no autoritzat, la reproducció del logotip, de les distincions i dels premis.

 

Es difondran els resultats del concurs de la manera més àmplia possible utilitzant tots els mitjans de comunicació possibles (web, premsa especialitzada, premsa gastronòmica, etc.).

 

  

Article 15 - Força major i modificació 

  

En cas que un esdeveniment independent a la voluntat de l'organització impedeixi el desenvolupament correcte del concurs, la responsabilitat no recaurà en els PVVC.

 

L'organització es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar les dates inicialment previstes, d'abreujar-lo, de perllongar-lo o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), d'esdeveniment independent a la seva voluntat o de necessitat justificada. No es podrà responsabilitzar l'empresa organitzadora ni demanar-li cap compensació.

   


Article 16 - Controls

  

L'organització dels PVVC es reserva el dret de cancel·lar qualsevol inscripció incompleta o errònia i eliminar les mostres que no compleixin amb el reglament. Només l'organització dels PVVC és apte per solucionar eventuals litigis. Els organitzadors es reserven el dret de procedir a un control analític dut a terme per un laboratori d'anàlisis enològiques autoritzades de les mostres premiades en cas necessari.

  

Article 17 - Participació en el concurs

 

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquest reglament.

  

No es reemborsaran les despeses de participació en el cas que les mostres, els documents d'inscripció i/o el pagament de les despeses arribin després de la data límit d'inscripció al concurs.