La cua de cavall i l'ortiga milloren les defenses de les vinyes davant d'infeccions per fongs

Un estudi de la UAB i l'INCAVI indica que aquest tractament natural podria ser una alternativa als fungicides químics i sintètics, que tenen efectes negatius en el medi ambient
Vinyes a Sant Martí Sarroca
Vinyes a Sant Martí Sarroca | Angela Llop (CC)
 

Els resultats d'un estudi conjunt de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut Català de la Vinya i el Vi indiquen que l'aplicació d'extractes vegetals de cua de cavall i d'ortiga, respectuosos amb el medi ambient, són efectius a l'hora d'estimular la resistència dels conreus de vinya davant de diferents problemes com ara les malalties fúngiques, fent augmentar indicadors com ara els nivells de silici en fulles i els d'hormones de senyalització de defensa.

 

Les malalties produides per fongs són una de les causes principals de la devaluació del preu del raïm i dels seus derivats i els fungicides químics i sintètics, molts dels quals tenen en el coure un dels seus components principals, han anat perdent efectivitat amb el temps per l'aparició de fongs més resistents. El seu ús, a més, s'ha restringit progressivament pels efectes negatius en el medi ambient que té la seva aplicació sostinguda. Aquest estudi, doncs, podria confirmar l'existència d'una alternativa viable i sense contrapartides ecològiques per lluitar contra determinats tipus de malalties de la vinya, com ara la Botrytis.

El 85% de les malalties dels vegetals estan causades per fongs, i en el cas concret de la vinya la seva incidència de malalties fa estralls en l'economia perquè devalua el preu tant del raïm com dels seus derivats, com ara el vi. La gran varietat de malalties que causen els fongs i la seva complexitat han fet que es desenvolupessin estratègies per controlar-les però els fungicides químics i sintètics, a més de tenir efectes negatius en el medi ambient, han anat esdevenint menys efectius. Tot això ha fet potenciar el desenvolupament de mètodes de control alternatius. Els resultats preliminars indicaven que els extractes de cua de cavall i d'ortiga tenien resultats positius al laboratori però calia provar-ho en camp. L'assaig es va fer en varietats de vinya Syrah i Macabeu de producció ecològica en finques de D.O. Alt Penedès, a Mediona i Sant Martí Sarroca, amb característiques diferents per poder comparar la incidència de malalties fúngiques.

 

L'estiu en què es va fer l'estudi -2016- ser molt sec i va contribuïr a que la verema fos molt sana, fent difícil de determinar si presència gairebé nul·la de podrits del raïm era deguda al tractament o a la sequera. Tot i que aquesta situació no va permetre valorar l'eficàcia directa dels tractaments, els extractes vegetals van tenir un efecte evident en les defenses de les plantes, com van demostrar els augments dels nivells de silici a les fulles i d'hormones de senyalització de defensa, indicadors que efectivament, gràcies als extractes, els ceps estaven més preparats per enfrontar-se a infeccions. A més, els controls fets sobre la verema i sobre la vinificació van concloure que els tractaments no van tenir cap efecte sobre el desenvolupament del raïm ni el procés de fermentació. L'anàlisi sensorial dels vins fets a partir de raïms provinents dels ceps tractats tampoc no va indicar que hi hagués cap variació evident.

Raïm afectat per Botrytis
Raïm afectat per Botrytis | Tom Maack (CC)

L'aplicació d'extracte de cua de cavall va fer que els nivells de silici en fulla dels ceps augmentessin entre 2 i 4 vegades, nivells que van ser marginalment més grans en els ceps on s'havia aplicat un altre extracte que barrejava cua de cavall i ortiga. El tractament també va fer augmentar els nivells d'àcid jasmònic i salicílic, dues hormones de defensa que preparen la planta per situacions com un atac per fongs. A més, els nivells d'àcid abscísic, un indicador d'estrès hídric, van disminuïr malgrat la sequera d'aquell estiu. En plantes inoculades artificialment amb Botrytis, el tractament amb cua de cavall va reduir l'àrea infectada 1,7 vegades respecte el raïm sense tractar, mentre que la barreja de cua de cavall i ortiga va reduir-la gairebé a la meitat. Com que la presència natural de Botrytis o d'altres fongs semblants va ser nul·la en les parcel·les on es va dur a terme l'estudi, els anàlisis comparatius entre plantes van permetre observar si hi havia efectes directes de les substàncies utilitzades en la qualitat i la percepció sensorial dels productes resultats, que van resultar indetectables.

Comentaris

envia el comentari