El Govern aprova un nou decret que assegura que impulsarà el lloguer

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat aquest dimecres un nou decret llei —aprovat pel Govern avui— que, segons ha assegurat, servirà per “impulsar el lloguer a Catalunya”, afegint-se a altres mesures com la de la contenció de les rendes, celebrada per uns sectors, però qüestionada per d’altres.

Calvet ha manifestat que el Govern segueix una “triple estratègia” que passa per “incrementar el parc d’habitatge protegit i de lloguer social”, “facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a tots els nivells (social, assequible i mercat lliure)” i “garantir la contenció de les rendes en els contractes d’arrendament”.

Una de les novetats és que el decret regula jurídicament una nova tipologia habitacional, la dels allotjaments amb espais comuns compartits, i actualitza els preus dels mòduls de l’habitatge de protecció oficial per estimular-ne la construcció —això, ha dit Calvet, no es feia des del 2008 i el canvi permet desencallar projectes arreu del territori–.

El decret introdueix modificacions al Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge; a la Llei del dret a l’habitatge, i al text refós de la Llei d’urbanisme.

Més detalls sobre aquest acord a la nota de premsa del Govern (pàgines 2 a 5)

Allotjaments en espais comuns complementaris

És una modalitat amb “important demanda”, segons el Govern, però que el marc normatiu vigent fins ara no preveia. Aquestes noves tipologies d’habitatge compartit en règim de lloguer, ha defensat Calvet, poden abaratir el cost de l’emancipació dels joves, donar resposta a la creixent mobilitat laboral i formativa, i permetre noves modalitats residencials per a la gent gran.

Actualizació preus habitatges de protecció oficial

Amb el nou decret es regulen els preus de venda i les rendes màximes que regiran per als habitatges amb protecció oficial de règim general i especial que es qualifiquin a partir de l’entrada en vigor del Decret llei i que estiguin subjectes al sistema de determinació de preus de venda i de rendes màximes establert pel règim anterior.

El Decret estableix, a més a més, que el lloguer dels habitatges protegits ja construïts es mantindrà en el preu inicial i únicament es podrà incrementar d’acord amb les actualitzacions de l’IPC.

Comentaris

    TOM Desembre 09, 2020 | 16:31
    un altre nyap que no soluciona els problemes anteriors .......en fi .... tot normal
    2019 Desembre 09, 2020 | 18:47
    I si no te pagant el ibi , la comunidad, haurà,iva, seguro casa, tampoco

Respon a 2019 Cancel·la les respostes