Fures, gats, civetes i gossos, els animals més susceptibles al coronavirus

El Centre de Regulació Genòmica no troba casos d'infecció en ratolins, rates, porcs, pollastres i ànecs

Nou comentari