Els comuns proposen impulsar un Pacte Nacional contra la corrupció

CatECP també volen que el Govern promogui un nou codi ètic i de conducta

Els comuns proposen impulsar un Pacte Nacional contra la corrupció amb la participació de partits, sindicats, patronals, entitats, món local, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau de Catalunya per “millorar la transparència i proposar els canvis legislatius necessaris”. Es tracta d’una proposta de resolució de CatECP que han registrat en el marc del debat general sobre corrupció impulsat per Cs i que es votarà demà divendres. Els comuns també volen que el Parlament insti el Govern a impulsar un nou codi ètic i de conducta de la Generalitat i el seu sector públic.

Un altre punt de les propostes de resolució dels comuns insta a establir bústies ètiques que “garanteixin l’anonimat de les persones denunciants de possibles casos de corrupció”. Així mateix, volen que s’excloguin de les contractacions públiques “de forma cautelar i mentre no hi hagi sentència ferma” les empreses implicades en casos de corrupció.

Encara sobre aquesta qüestió, CatECP aposta per vetllar per garantir que no hi hagi fragmentació de contractes de forma regular en l’administració de la Generalitat i el seu sector públic i “fer concursos de lliure concurrència de forma reglamentària, complint amb la Llei de contractes”.

De la mateixa manera, volen que el Govern es personi com a acusació popular i “persegueixi activament tots els casos d’ús indegut del patrimoni públic per corrupció”.

Nou comentari