La població de Rubí creix en 401 habitants en un any

La ciutat registra un total de 75.568 habitants empadronats
Un 50,45% de la població són dones
Un 50,45% de la població són dones | Lali Puig

Segons les dades d'Idescat, a Rubí l'1 de gener de 2017 hi havia 75.568 habitants registrats, 401 més que al gener de 2016. De fet, durant aquests últims dos anys s'ha registrat un petit creixement de la població, al contrari que entre el 2012 i el 2015, etapa en la qual es va arribar a registrar una minsa pèrdua de població.

 

Segons l'Idescat, més de la meitat de la població rubinenca són dones, concretament un 50,45% de la població. Un percentatge que en xifres concretes es tradueix en 38.124 dones. D'altra banda, són 37.444 els homes empadronats a Rubí.

 

Les dades també confirmen que Terrassa és la ciutat del Vallès amb més habitants, ja que va celebrar les campanades amb una població de 216.428 habitants, mentre que Sabadell en tenia 209.931. Sant Cugat també supera a Rubí amb la xifra de 89.516 santcugatencs empadronats. En canvi, els rubinencs superen en nombre als cerdanyolencs, que es queden amb 57.723 habitants registrats.

Comentaris

envia el comentari