Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de lliurar a l'oficina de l'OAC
Els Castellers de Rubí durant la passada Festa Major
Els Castellers de Rubí durant la passada Festa Major | N.E.

 

 

A partir de dimarts, 11 de juny, i fins el pròxim 2 de juliol, està obert el període de sol·licitud de subvencions en la modalitat de concurrència competitiva a entitats de la ciutat. Esport, lleure, cultura i moltes més disciplines poden accedir a aquests ajuts que ofereix l'Ajuntament de Rubí. Al següent enllaç trobareu tota la documentació que es requereix per tal d'optar a aquestes subvencions que cal presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

 

Aquestes són les diferents modalitats i línies de subvenció convocades:

 

- Modalitat A: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les associacions de veïns.

Suport econòmic a les despeses en subministraments i lloguer d’immobles per a la realització d’activitats de les Associacions de Veïns. El crèdit pressupostari disponible per aquesta línia de subvenció és de 4.000,00 €.

Dinamització cultural i social dels barris. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 19.000,00 €.

- Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius.

Ajuts per la pràctica esportiva per activitats de caràcter puntual. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 4.000,00 €.

Ajuts a la pràctica esportiva en entitats esportives inscrites al REC municipal per programes o projectes de temporada esportiva o anuals. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 6.000,00 €.

- Modalitat C: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats culturals.

Suport a activitats de creació i difusió literària. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 400,00 €.

Suport a programacions i jornades d'activitats musicals. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 5.300,00 €.

Suport a activitats de creació i difusió de les arts escèniques. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 2.500,00 €.

Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional catalana. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de   13.800,00 €.

Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 7.700,00 €.

Suport a la difusió i promoció del col·leccionisme. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 300,00 €.

- Modalitat D: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats d’educació en el temps de lleure.

Ajuts als infants que participen d'activitats de lleure educatiu. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 8.000,00 €.

- Modalitat E: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats juvenils.

Fomentar la participació dels joves en els diferents àmbits de la ciutat. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 15.000,00 €.

- Modalitat F: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats sociosanitàries.

Suport per a la millora de la salut de la ciutadania de Rubí. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 9.000,00 €.

- Modalitat G: Subvencions destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional.

Suport als projectes de sensibilització i educació per la Pau. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 30.000,00 €.

- Modalitat H: Subvencions destinades a entitats d’acció social. 

Suport a projectes d’inclusió social. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 90.000,00 €.

Suport a projectes d’inclusió social de persones amb diversitat funcional. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 50.000,00 €.

Suport a projectes a la infància i a l’adolescència. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 60.000,00 €.

- Modalitat I: Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa del medi ambient i del territori.

Protecció i defensa del Medi Ambient i Territori. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 5.000,00 €.

- Modalitat J: Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa dels animals.

Suport per la protecció i el benestar dels animals de companyia. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 6.000,00 €.