El goven municipal presenta la proposta de Pla d'Atenció a les persones amb diversitat funcional

Aquest projecte, però, s'ha de sotmetre a l'aprovació del Ple municipal
Marta Garcia presentant la proposta
Marta Garcia presentant la proposta | Ajuntament de Rubí - Lali Álvarez

 

Durant l'última trobada de la Taula d'atenció a la diversitat, el govern municipal va aprofitar per presentar la seva proposta de Pla d'atenció a les persones amb diversitat funcional 2019-2022. Aquest projecte, un cop estigui del tot enllestit, s'haurà de sotmetre a l'aprovació del Ple municipal.

 

Es tracta d'una eina de planificació estratègica que estructura i prioritza les accions a desenvolupar a curt i mig termini per tal de millorar la resposta a les necessitats i problemàtiques de les persones amb diversitat funcional del municipi i a les seves famílies. 

 

La Fundació Pere Tarrés, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va elaborar la diagnosi l'any 2017 de la qual parteix aquesta proposta. D'aquest primer pas, se n'extreu el document que reuneix més d'una quarantena d'actuacions agrupades en sis eixos: inserció i capacitació postobligatòria; habitatge; educació; sociosanitari; accessibilitat i mobilitat; i lleure, esport i cultura.

 

Les propostes incloses al pla conceben la diversitat funcional de forma integral, tenint en compte la infància, l’adolescència, les persones adultes i la gent gran, a banda de les famílies o persones cuidadores, i els diferents àmbits vitals d’aquesta ciutadania. Es tracta d’actuacions transversals que demanen la implicació i el compromís de tots els serveis i entitats implicats.

 

El document s'ha presentat tant als col·lectius que formen la Taula d'atenció a la diversitat funcional com a altres persones interessades amb l'objectiu que en coneguin el contingut i que s'hi puguin fer esmenes. Un cop la proposta estigui enllestida, s'haurà de sotmetre a l'aprovació del Ple municipal.