FOTODENÚNCIA! Per on passo?

Fotodenúncia vorera intransitable
Fotodenúncia vorera intransitable | Cedit

 

Un lector del TOT Rubí ens ha fet arribar aquesta fotografia d'una vorera per la qual no es pot passar caminant sense haver de baixar a la calçada. I, en el cas de la imatge enviada, això tampoc és possible pel vehicle que hi ha aparcat. Es tracta de la confluència entre els carrers La Pastora amb València. 

 

Ubicació de la vorera intransitable
Ubicació de la vorera intransitable | Google Maps