Finalitza l'episodi d’alta contaminació

L'avís es trobava en vigència des del 28 de febrer
C-1413 al seu pas per Rubí
C-1413 al seu pas per Rubí | Arxiu

 

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha declarat la finalització de l'episodi ambiental per alta contaminació de l'aire per partícules PM10, en vigència des del 28 de febrer.

 

Els nivells de PM10 han disminuït a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment estan per sota dels valors establerts per la legislació. La previsió per al dia d'avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics, indica que els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 μg/m3.

 

Aquest episodi d’alta contaminació afectava des de dijous de la setmana passada els 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial coneguda com Ambit-40, entre ells Rubí.