Consells per aconseguir un millor tractament dels residus nadalencs

Un arbre de Nadal
Un arbre de Nadal | Cedida

 

- Reciclar l’arbre de Nadal i els guarniments

 

  

Un cop passades les festes és moment de desfer-se del tradicional arbre que es compra com a ornamentació i que habitualment no presenta un bon nivell de supervivència. Si deixem l’arbre al contenidor del rebuig dificultarà la recollida i no se’n farà un bon tractament. Si el deixem al contenidor de l’orgànica ocuparà molt espai i impedirà que altres persones puguin utilitzar aquest contenidor. Per això és aconsellable que els deixeu en els punts que habilitarà l'Ajuntament o a la deixalleria municipal. També es demana no deixar els arbres al costat (a fora) dels contenidors per evitar dificultar la recollida.


 

 

- Reciclar el paper i el cartró dels embolcalls dels regals

 

Un cop desembolicats els regals, cal pensar si podrem aprofitar els papers i embolcalls per a futurs usos, com embolicar altres paquets o fer decoracions, per exemple. Si no es pot aprofitar, cal dipositar-ho al contenidor corresponent per al seu posterior reciclatge industrial.

 

- Reciclar el vidre de les ampolles i envasos de vidre

 

  

La producció de residus de vidre també augmenta molt durant les festes. Un cop acabades, cal separar correctament aquests envasos i dipositar-los al contenidor corresponent, el de color verd. En el cas de les copes, plats o gots de vidre, aquests no es poden llençar al contenidor verd ja que no es consideren envasos, sinó que cal portar-los a la deixalleria ja que requereixen un tractament específic.


 

 

- Visiteu la deixalleria

 

Molts residus que es generen durant les festes no es poden recollir adequadament als contenidors habituals de recollida selectiva. En aquests casos sempre és aconsellable dirigir-se a la deixalleria del municipi per portar-hi, per exemple, mobles vells, electrodomèstics, roba, càpsules de la cafè, entre d’altres productes. 
Comentaris

envia el comentari