Accions formatives gratuïtes per aquest 2019

11 accions lligades a certificats de professionalitat, una a idiomes i dues accions transversals
Edifici Rubí Forma de la Rambleta Joan Miró
Edifici Rubí Forma de la Rambleta Joan Miró | Arxiu

 

Rubí Forma ofereix per aquest 2019 catorze accions formatives incloses al programa Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries per aquest 2019. Les persones que es poden beneficiar d'aquest aprenentatge són personesmajors de 16 anys i preferiblement aturats i demandants d'ocupació. 

 

Aquest programa segueix l'objectiu d'oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral, millorar la capacitació i qualificació professional i afavorir la inserció laboral. En aquest sentit, s'oferiran 11 Certificats de Professionalitat dividits en diversos nivells:

 

- Nivell 1: Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques, Operacions de fontaneria i calefacció- climatització domèstica i Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

- Nivell 2: Muntatge i manteniment d'instal·lacions de baixa tensió, Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial, Soldadura amb elèctrode revestit i Tig, Mecanitzat per arrencament de ferritja i Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

- Nivell 3: Eficiència i energètica d'edificis i Organització i gestió de magatzem

 

A més, també s'ofereix una acció formativa d'anglès i dues accions de formació complementaria transversal: Xarxes 2.0 i Habilitats de comunicació. Tots els cursos inclouen un període de pràctiques en empresa i permeten obtenir un certificat de professionalitat a la seva finalització. L'única excepció és l'anglès que dona accés a l'examen oficial corresponent al nivell del curs. 

 

Pel que fa al nivell de formació requerit per cada curs varia en funció de cadascun dels nivells. Així doncs, els del primer nivell no requereixen formació ni experiència prèvia, els del segon han de tenir l'ESO o el Graduat Escolar i per accedir a cursos que permeten obtenir una certificació de nivell 3 cal haver estudiat batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 

 

Les persones participants han d'estar inscrites en l'Oficina de Treball tant si estan ocupades com desocupades. Fins al 30% dels participants poden ser persones en actiu.

 

Tota aquesta formació és gratuïta per l'alumnat, ja que estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i tenen el cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i del Fons Social Europeu. L'Ajuntament de Rubí ha rebut la subvenció de 597.615,90 € per executar aquest programa.

 

Les persones interessades es poden inscriure a les diferents formacions a través del web de Rubí Forma o bé a l'edifici de la Rambleta Joan Miró.