La sanitat, l'habitatge i la igualtat entre la resta de mocions aprovades al Ple

8 de 10 mocions van ser aprovades pel consens previ dels grups municipals
Ple del mes de novembre
Ple del mes de novembre | Núria Escudé

 

El Ple del mes de novembre s'ha caracteritzat pel consens en la majoria de les mocions que es trobaven a l'ordre del dia. De fet, només dues d'elles, la de l'abolició de la monarquia i la de l'absolució dels presos polítics van generar debat (vegeu notícia). La resta de mocions, 8 de 10, van ser aprovades pel consens previ dels grups municipals i durant la sessió plenària només se'n van llegir l'exposició i els acords.

 

Així doncs, es va aprovar la moció presentada per l'AUP pel desplegament i acompliment del reglament de participació ciutadana de Rubí. Entre els acords, convocar una Junta de portaveus extraordinària per analitzar l'estat actual del reglament orgànic municipal i establir un termini màxim per dur el nou text al Plenari municipal. 

 

També van ser aprovades prèviament per plenari les dues mocions que feien referència als animals de companyia. D'una banda, la presentada per Veïns per Rubí per l'ampliació i millora de les zones d'esbarjo per a gossos. Entre d'altres, s'ha establert el termini de sis mesos per elaborar un protocol de creació i clausura d'aquests espais. D'altra banda, també va prosperar la moció del Partit Demòcrata per reduir l'impacte de les miccions dels animals de companyia a la via pública. 

 

La moció de Ciutadans sobre la prevenció de l'addicció al joc dels joves també va rebre el suport del plenari. Es va acordar dur a terme una campanya de conscienciació del risc d'aquests jocs tant entre els joves com entre els pares o tutors i regular l'obertura de cases d'apostes en les proximitats de centres escolars, instituts, centres juvenils i edificis públics amb trànsit de menors.

 

La necessitat d'habitatge públic a la ciutat també va tenir presència a la sessió plenària del mes de novembre. Així doncs, es va arribar a un acord amb la moció presentada per l'AUP i ICV a instàncies de les entitats Sindicat de Lloguer ASAV, ARSI, Rubí Solidari i PAH Rubí, per forçar l'ampliació d'un parc públic d'habitatge. Tot el plenari ha donat el vistiplau al text que reclamava destinar com a mínim el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial.

 

Una altra reivindicació social protagonista aquesta setmana als carrers va centrar també la sessió plenària. Tots els grups es van posicionar a favor del sistema sanitari i de l'atenció primària de salut, argumentant que els professionals dels equips d'aquests centres fa temps que treballen al límit de les seves possibilitats. Aquesta moció va ser presentada per ICV i, entre d'altres, s'ha acordat instar la Generalitat a apostar per l'atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a aquest sector que s'ha de situar en el 25%. El text també parla de la recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAPs) perduts des del 2011.

 

Finalment, la lluita contra la violència de gènere també ha estat molt present en dues mocions que també van ser aprovades pel consens previ de tots els grups municipals. D'una banda, la presentada per ICV per avaluar les accions contemplades al Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament. Entre els acords, es troba que es convoqui abans de febrer de 2019 tots els agents implicats en aquest pla amb l'objectiu d'avaluar-ne les accions aprovades. D'altra banda, ERC ha plantejat la inclusió de la perspectiva de gènere en l'urbanisme de Rubí. Així doncs, s'ha decidit realitzar un mapa de punts negres en l'urbanisme de la ciutat i prendre les mesures adients per pal·liar-ne les conseqüències.