La nova distribució de l'Ajuntament s'amplia a 8 àrees d'actuació

El nou cartipàs municipal especifica els seus continguts i els regidors que s'encarregaran de cada apartat
La nova distribució de l'Ajuntament s'amplia a 8 àrees
La nova distribució de l'Ajuntament s'amplia a 8 àrees | Redacció

 

La constitució del nou Ajuntament per al mandat 2019-2023 ha portat també la publicació del nou cartipàs municipal, o dit d'una altra manera, la manera amb la qual s'organitzarà el consistori per als pròxims quatre anys. D'aquesta distribució, destaquen, d'una banda les grans àrees en les quals es dividirà (que seran 8) i, de l'altra, els regidors que s'ocuparan de cada departament.

 

Aquest cartipàs es farà efectiu en el moment en què se signin els corresponents Decrets d'Alcaldia. La nova organització s'estructurarà en Alcaldia i vuit àrees. De cada àrea, un regidor es farà càrrec d'un o més d'un dels serveis que s'hi integrin.

 

Àmbit d'Alcaldia. Depèn directament d'Ana María Martínez i està integrat per:

- Unitat de Protocol

- Servei de Comunicació, sota la gestió política d'Annabel Cuesta i que inclou: Comunicació Externa i Premsa, de Transparència, i de Comunicació Interna

- Rubí Serveis Audiovisuals

- Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat, dirigit per Miguel Ángel Romero i que inclou: Relacions Ciutadanes, de Civisme, Participació Ciutadana (responsabilitat d'Annabel Cuesta), d'Infraestructures i l'Oficina d'Atenció i Serveis a les Entitats

 

Depèn directament d'Alcaldia Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, sota la delegació de Rafael Güeto, i la Sindicatura de Greuges.

 

Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació. Inclou:

- Servei de l'Oficina de Serveis a l'Empresa, coordinat per Rafael Güeto

- Servei de Comerç, gestionat per Moisés Rodríguez

- Servei de Rubí Forma, per Víctor García

 

Àrea de Serveis Centrals. Inclou:

- Serveis de Contractació, dirigit per Rafael Güeto

- Serveis jurídics, també per Rafael Güeto

- Hisenda i Serveis Econòmics, encapçalat per Ma Carmen Cebrián

- Servei de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, també per Ma Carmen Cebrián

- Servei d'Informàtica i Administració Electrònica, coordinat per Annabel Cuesta

 

Àrea de Personal, que inclou el Servei de Recursos Humans, està dirigida per Moisés Rodríguez

 

Àrea de Drets Socials, que inclou:

- Servei de Salut Pública, coordinat per Marta Oliva

- Serveis Socials Bàsics, a càrrec de Yolanda Ferrer

- Servei de Programes Sectorials, gestionat també per Yolanada Ferrer, que aglutina: Infància i Adolescència Vulnerable, d'Atenció a la Diversitat Funcional, de Dependència i Ajuda a Domicili, de Gent Gran Vulnerable i d'Inclusió Social

- Servei d'Habitatge, gestionat per Yolanda Ferrer

 

Àrea d'Igualtat i Ciutadania, que inclou:

- Servei d'Infància i Educació, que encapçala Víctor García

- Servei de Ciutadania, coordinat per Ma Carmen Cebrián i que inclou: Dinamització Comunitària, Cooperació i Drets Humans

- Servei de Joventut, coordinat per Annabel Cuesta

- Servei de Gent Gran Activa, liderat per Ma Carmen Cebrián

- Servei d'Igualtat, sota la gestió de Yolanda Ferrer

 

Àrea de Projecció de Ciutat, Cultura i Esports, que inclou:

- Servei de Promoció i Dinamització Cultural, coordinat per Moisés Rodríguez

- Servei de Projecció de la Ciutat, gestionat també per Rodríguez que inclou la Unitat de Marca de Ciutat i Qualitat Urbana

- Servei d'Esports, encapçalat per Juan López

 

Àrea de Planificació Urbana, que inclou:

- Servei de Planejament Urbà, a càrrec de Rafael Güeto

- Servei de Llicències i Disciplina, també a les mans de Güeto

- Servei de Mobilitat i Accessibilitat, també coordinat per Güeto

- Servei d'obra Pública, gestionat per Juan López

 

Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals, que inclou:

- Servei de Manteniment Urbà, gestionat per Juan López, que inclou: Brigada d'Obres, Parcs i Jardins i Manteniment d'Instal·lacions

- Servei de sostenibilitat i Medi, coordinat per Marta Oliva, que inclou: Gestió de Medi Ambient, Gestió de Medi Natural, Rubí Brilla, i Benestar Animal i Tinença Responsable

- Serveis Urbans, gestionat per Juan López, on hi trobem: Cicle de l'Aigua, Gestió de Residus, Neteja Viària i Serveis Funeraris

- Servei de Manteniment d'Urbanitzacions, responsabilitat de Miguel Ángel Romero