En Comú Podem Rubí proposa una millora en política de tinença animal

Critiquen l’estat dels pipicans i recolzen la creació d’un banc d’ADN per identificar els propietaris incívics
Entrada del pipicà de l’Escardívol de Rubí
Entrada del pipicà de l’Escardívol de Rubí | Redacció

La proposta electoral d’En Comú Podem Rubí (ECPR) és crear un pla integral de tinença responsable d’animals de companyia que vagi una mica més enllà del que s’ha fet fins ara, que no es basi només en campanyes informatives puntuals.

 

Andrés Medrano, regidor d'ECPR, considera que “milers de rubinencs tenen animals de companyia i és un tema que no està ben resolt en aquesta ciutat. És un tema que implica drets dels animals, que no estan respectats com caldria, i també implica convivència”. Medrano també ha denunciat l’estat d’abandonament de la majoria de pipicans de Rubí.

 

Medrano afegeix que cal crear una comunitat animal a Rubí que impliqui totes les associacions relacionades com Rodamons, i d’altres com les clíniques veterinàries, els propietaris dels animals i els comerços, per resoldre els problemes actualment existents.

 

El problema, segons Medrano, és que aquesta comunitat animal no està ben dimensionada perquè hi ha censats poc més de 2.000 animals però les estimacions estan per sobre dels 10.000. “Si no sabem quants, a on i quina mena d’animals hi ha a cada barri és molt difícil actuar”, apunta el regidor d’ECPR.

 

Medrano apunta que aquest cens real és important perquè cal detectar on viuen aquests animals, si en pisos petits, cases amb jardí, etc., perquè depenent d’això variarà la seva necessitat d’esbargir-se. “La ciutat ha de garantir aquests drets, i el dret de la convivència”, explica Medrano.

 

Per Ànnia Garcia, que encapçala la llista d’ECPR, aquest pla integral de tinença responsable animal ha de tenir en compte les zones d’esbarjo per a gossos. “Aquest pla pretén que aquestes zones estiguin dignificades i tinguin un manteniment adequat, com la desinfecció. Actualment no sabem quina és la desinfecció que es fa o si se’n fa”. Garcia també considera que les zones d’esbarjo per a gossos han de comptar amb bancs per seure, il·luminació, fonts d’aigua i tanques en bon estat.

 

Segons Garcia és important fomentar que tothom censi els animals de companyia no només com una obligació legal. També considera que l’esterilització dels animals de Rubí, encara que no sigui obligatòria en aquest cas “si ha de ser òptima perquè no creixin les poblacions d’animals indiscriminadament i després no trobin amo”.

 

En aquest sentit, Ànnia Garcia considera important establir alguna mena de col·laboració amb les clíniques de veterinària de Rubí i “posar en marxa una moció que hi ha aprovada d’aquest mandat, a iniciativa d’ERC, per tenir un banc d’ADN que permeti identificar aquells animals els amos dels quals no han recollit els excrements del carrer com a element dissuasori”.

 

Segons Garcia, en el moment de censar un animal el propietari ha de tenir coneixement dels seus drets i obligacions per aconseguir una tinença animal responsable.

 

Animals abandonats i perduts

Actualment a Rubí la recollida d’animals abandonats i/o perduts la gestiona el centre SIRCAN a través d’un contracte municipal amb el consistori, i que està ubicat a 50 quilòmetres de la ciutat. 

 

“Creiem que no és lògic i no beneficia a la qualitat dels animals que es troben al carrer el fet que estiguin tan lluny”, lamenta Garcia, qui proposa que aquesta distància geogràfica quedi salvada amb una futura concessió a una empresa més propera i estudiar la possibilitat d’assumir des de l’Ajuntament algun dels serveis i no externalitzar-ho.

 

Garcia es refereix a l’esterilització de gats de colònies urbanes i la denúncia de membres de l’associació Rodamons durant l’últim ple. “Actualment s’extreu l’animal de la colònia, fa un viatge de 50 quilòmetres per ser sotmès a una operació i torna a fer uns altres 50 quilòmetres per tornar, sotmetent a l’animal a un gran estrès”, explica Ànnia, qui considera que podria ser un servei que s’ofereixi des de la ciutat.