Defuncions 04-12-2018

DEP
DEP | Cedit

Mercedes Jiménez Lava, 85 anys

Morta el dia 4 de desembre a Terrassa

Tanatori de Rubí, sala B, des del dia 4 a les 16 h fins el dia 5 a les 16,45 h

Cerimònia el dia 5 a les 17 h

Incineració Roques Blanques