Nova convocatòria de subvencions per a la pràctica esportiva

Els ajuts es destinen a infants d'entre 4 i 18 anys que practiquen esport federat, activitats d'inclusió o que participen en els Jocs Esportius Escolars
Subvencions a la pràctica esportiva
Subvencions a la pràctica esportiva | Ajuntament

 

La convocatòria de subvencions per a la pràctica de l'esport federat, les extraescolars vinculades als Jocs Esportius Escolars i les activitats esportives d'inclusió corresponents a la temporada 2018 - 2019 està a punt de veure la llum. Aquests ajuts estan destinats a aquells infants i joves d'entre 4 i 18 anys que realitzen activitats esportives a través d'entitats o d'associacions de mares i pares de Rubí, o d'altres ciutats, en cas que no hi hagi oferta esportiva d'aquella disciplina a la ciutat.

 

El topall màxim es manté com l'any passat en 525 euros per sol·licitud per tal d'evitar desequilibris entre disciplines. Com en anteriors edicions, la concessió dels ajuts es farà segons la renda anual de la unitat familiar. Per tant, en funció del nivell de renda, s'establirà el percentatge d'ajut que li correspondrà a la família sol·licitant. 

 

A la convocatòria s'especifiquen els diferents conceptes subvencionables que són les quotes d'inscripció i les quotes mensuals o anuals de participació, la llicència esportiva, la revisió mèdica i les despeses de roba esportiva. Aquests ajuts s'han de sol·licitar a les Oficines d'Atenció al Ciutadà. 

 

Les beques esportives d'aquesta temporada estan dotades amb una partida pressupostària de 120.000 euros. En l'anterior convocatòria, es van presentar 398 sol·licituds, de les quals 319 reunien tots els requisits per ser acceptades.