La tanca del solar de la fàbrica AEG, 1977

Imatge de la tanca de l'antic solar de l'AEG
Imatge de la tanca de l'antic solar de l'AEG | Òmnium Cultural

 

A la foto, procedent d’Òmnium Cultural Rubí, es pot veure la tanca del solar on fins fa pocs anys s’havia aixecat la fàbrica AEG (anomenada molts anys abans “Els Timbres”) i que l’octubre de 1971 patí un incendi que la destruí quasi per complet. Entre el 1977 i el 1985 l’Associació de Veïns de la Plana del Castell era qui organitzava les festes del barri i, entre moltes altres activitats, es celebrava un concurs de pintura a les parets de la tanca del solar. A la imatge podem veure alguns dels infants participants i curiosament es pot llegir a la dreta de la pintura part d’un grafit en el que es protesta contra la contaminació, potser la provocada per l’empresa Moehs, que es trobava a les immediacions.

 

Quan es va cremar l’AEG l’edifici fou enderrocat i el solar fou tancat, però abandonat durant anys, ple de rates, de runa, de dos pous sense tancar, d’un fragment de paret i del transformador.

 

El terreny fou adquirit per una empresa constructora que hi volia edificar, però l’Associació de Veïns, amb l’impuls del Dr. Gilabert, va lluitar perquè s’enderroqués la tanca i es netegés el solar per adequar-lo a activitats esportives. Finalment es va arribar a un acord entre l’Ajuntament, l’Associació de Veïns i la constructora en el qual aquesta cedia els terrenys i urbanitzava la plaça, que seria inaugurada el 2003.