El pati del Castell de Rubí, del segle XIII

Construït a la primera meitat del segle XIII, amb una base de carreus de pedra sorrenca procedent molt probablement de Can Fatjó
Vista del pati del Castell de Rubí.

Presentem aquesta setmana una fotografia, presa per l’autor de l’article el maig del 2010, que ens mostra un aspecte del Castell de Rubí força interessant: els elements medievals del pati que encara es conserven.

 

El Castell, com molts sabreu, allotja actualment el Museu d’Història, integrat dins del Museu Municipal Castell, després que als anys 80 patís una “rehabilitació” que destruí malauradament diversos elements patrimonials. Entre ells estava la balconada medieval de finals del segle XIII a la qual s’accedia a través de dues portes que ara s’han convertit en finestres i que podeu veure a l’esquerra i a la dreta de la fotografia. Aquest balcó era un redistribuïdor dels accessos al pis superior, on s’ubicava la sala principal del Castell (ara ocupada per l’auditori i el seu vestíbul).

 

També es conserva d’aquella època un finestral geminat de gran interès artístic que apareix al centre de la imatge. A sota es veu el porxat de dos arcs de mig punt que donava pas des del pati a l’interior del castell.

 

Pertanyen aquests elements a la primera fase del Castell de Rubí, construït a la primera meitat del segle XIII, de parets de tàpia amb una base de carreus de pedra sorrenca procedent molt probablement de Can Fatjó.

 

En aquells primers segles de l’edificació hi vivia el saig del senyor de Rubí i en algunes ocasions també hi residia temporalment el mateix senyor feudal. Al pati s’hi reunien els pagesos adscrits al feu per tal de ser informats d’assumptes especials o bé per refugiar-se de possibles atacs exteriors. I és que el senyor també era un protector dels seus serfs, segons la ideologia del sistema feudal.

 

Al segle XV es bastiria el cos oriental del Castell, ja convertit definitivament en residència senyorial.