Tot Economia
Quin és el perfil de les persones sense feina?

Les empreses tenen cada vegada més problemes per trobar personal adaptat a les seves necessitats, ens ho diuen el 25% d’empreses en l’Enquesta de Clima Empresarial, mentre que la taxa d’atur continua sent elevada (9,31% a Catalunya el tercer trimestre). Aquesta aparent contradicció entre l’oferta i la demanda de treball fa necessària una anàlisi de la caracterització de les persones que troben feina i de les persones que estan a l’atur, que ens ajudi a entendre què està succeint en el nostre mercat laboral.

Segons dades de l’EPA analitzades per l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, del conjunt d’entrades a l’ocupació el tercer trimestre de 2022 respecte al segon, només el 56% estava en situació d’atur el trimestre anterior i el 44% estaven fora del mercat laboral (d’aquests, el 58% eren estudiants i el 28% s’encarregaven de tasques domèstiques). Cal recordar que el perfil de l’aturat és el d’una persona de 45 i més edat (58% del total de persones aturades), majoritàriament amb estudis bàsics o baixos (el 83%). A més, únicament el 48% de les persones que han trobat feina estaven inscrites a una oficina de Treball. Per edat, gairebé un de cada dos (el 46%) dels nous ocupats són joves de 16-29 anys. Considerant la nacionalitat, el 21% de les persones que han trobat feina en el tercer trimestre són d’origen estranger, un percentatge més alt del que representen en el conjunt de l’ocupació (16%).

En referència al període de temps previ sense feina, hi predominen les persones que portaven 1 any o menys sense treballar (63%). Quant al grup que no tenia experiència laboral prèvia, hi representen el 17% de les entrades del trimestre, el valor més alt en un tercer trimestre des de 2009. En referència al tipus de jornada, sobresurt l’elevada proporció de persones que s’ocupen a temps parcial en el període analitzat (36%), la més elevada en un tercer trimestre des de 2006. Pel que fa a rebre o no una prestació, el 78% dels nous treballadors no percebia un subsidi en el trimestre anterior (el percentatge més alt des de 2016), enfront al 19% que sí en rebia. Atenent al nivell de qualificació, les entrades d’ocupació amb nivell elemental són el grup més voluminós (59%), xifra que supera àmpliament la representació d’aquest col·lectiu en l’ocupació catalana (37%). Aquest grup ha incrementat en 10,5 punts la seva participació en les entrades a l’ocupació respecte a un any abans i, en canvi, s’ha reduït la de les qualificacions de nivell intermedi (-9,5 punts).

Tot aquest conjunt de dades ens porta a diverses conclusions: 1) la joventut de 16-29 anys és el col·lectiu que més s’està beneficiant de l’augment de l’ocupació tot i que amb una proporció de contractes a temps parcial cada vegada més elevada; 2) les persones sense experiència prèvia o que estaven inactives tenen més probabilitats d’incorporar-se avui al mercat laboral per la dificultat que es troben les empreses de cobrir llocs vacants; 3) les oficines de Treball tenen un paper cada vegada més secundari com agents de col·locació; 4) la proporció d’ocupats d’origen immigrant continua augmentant; 5) la recuperació de l’ocupació en els sectors de l’hostaleria, el comerç i la construcció, explica en bona part l’augment de pes de les ocupacions amb baix nivell de qualificació; 6) rebre una prestació o subsidi desanima l’entrada en l’ocupació, de la mateixa manera que allargar el període d’estada en atur dificulta trobar una feina.

En resum, sembla que el nostre mercat laboral té un problema d’eficiència perquè el perfil de la persona aturada està cada vegada més lluny de les competències que demana l’empresa, i aquesta sovint acaba contractant una persona sense experiència prèvia, jove o inactiva. La solució per reduir la taxa d’atur estructural passa per oferir més i millor formació aplicada i per la reorientació professional cap a aquelles activitats amb major demanda de personal. Aquest seria un bon desig per a l’any 2023.

Comentaris

  1. Icona del comentari de: Ricard a gener 04, 2023 | 09:01
    Ricard gener 04, 2023 | 09:01
    Aquesta és una informació que tothom sap. La qüestió és com aconseguir que les persones estiguin preparades per evitar l'atur. A vegades el consell de redacció hauria de ser més perspicaç.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa