Vaga de l'Organisme de Gestió Tributària de Cerdanyola

Les jornades de vaga seran els dies 13, 20 i 26 d'abril i el 4 de maig
L'Organisme de Gestió Tributà ria farà vaga durant quatre dies discontinus
L'Organisme de Gestió Tributària farà vaga durant quatre dies discontinus | elmon.cat

La plantilla de l'Organisme de Gestió Tributària de Cerdanyola ha pres la decisió de fer vaga els dies 13, 20 i 26 d'abril i el 4 de maig d'aquest any 2018.

Tot i això, hauran serveis mínims encara que no es garanteix ni l'obertura de les oficines ni l'atenció a la ciutadania.