S'obre el termini per demanar subvencions per a projectes esportius

La convocatòria estarà oberta fins el 2 de juliol.

 

Una de les activitats de la festa de cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola
Una de les activitats de la festa de cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola | Bernat Millet

 

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha obert el termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a projectes relacionats amb el foment de la pràctica esportiva i per la participació dels jocs esportius escolars 2018. La documentació es podrà presentar fins al 2 de juliol a l'OAC municipal. Per aquesta convocatòria es destinaran 19.800 euros.

 

Segons indica el consistori, les subvencions a les quals fa referència la convocatòria estan destinades a iniciatives que fomentin activitats d'interès públic o social per millorar, de forma general, "la cohesió social de la ciutat, promoure l'associacionisme que treballa potenciant serveis d'interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local, fomentar valors socials i esportius i noves formes de participació, afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat, possibilitar el creixement de la pràctica esportiva de forma quantitativa i/o qualitativa de la ciutat".


 

Més en concret, els projectes a qui es dirigeix la convocatòria hauran d'estar relacionats amb el foment de la pràctica esportiva i la participació en els JocsEsportiusEscolars de la ciutat. Així, podran ser beneficiàries d'aquesta subvenció tota persona jurídica, que promogui o realitzi les activitats objecte de la convocatòria, i en concret les entitats i associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes, amb seu a la ciutat de Cerdanyola del Vallès i degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament.

 

Al contrari, no podran ser beneficiàries les persones físiques, ni les persones incloses en algun dels supòsits que preveu, pel que fa a la prohibició per contractar, el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. L'Ajuntament també destaca que les entitats que directament o indirectament promoguin, impulsin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes en les seves actuacions quedaran fora d'aquestes subvencions.