Un de cada cinc universitaris abandona o canvia de grau en el primer curs a Catalunya

Suposa al voltant d'uns 6.000 estudiants que inicien la carrera

 

Prop d'un de cada cinc universitaris -un 17%- abandona o canvia de carrera en el primer curs de grau a les universitats públiques catalanes, segons dades facilitades per la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat. El Govern considera 'abandonament' si a l'any següent de matricular-se no ho està en cap grau d'universitat catalana, i 'canvi d'estudi' si es matricula en un lloc diferent a l'inicial.

 

Aquest percentatge representa l'abandonament anual d'uns 6.000 estudiants que inicien estudis universitaris als centres públics. Es tracta d'unes xifres que es mantenen estables en els cinc últims cursos dels quals es tenen dades a les universitats públiques, entre el curs 2012-2013 i el 2016-2017, però que en els cursos 2010-2011 i 2011-2012 havia estat superior, amb al voltant de 7.000.

 

En el curs 2016-2017 el nombre d'universitaris que va abandonar la carrera va ser de 3.273, un 9,3%, mentre que els que van optar per un altre grau el curs següent van ser 2.700, un 7,7% del total d'estudiants que van iniciar el grau. El curs anterior els estudiants que van deixar els estudis universitaris van ser 3.124, un 8,8%, i 2.874 van canviar la carrera, un 8,1%, i en el 2014-2015, van abandonar 3.304, un 9,3%, i van optar per un altre grau 2.809, un 7,9%.

 

El 2013-2014, van abandonar els estudis universitaris un total de 3.579 alumnes, un 9,9%, i van canviar 2.676, un 7,4%, i en el de 2012-2013, van deixar la formació universitària 3.246 estudiants, un 8,9%, i van canviar d'estudis 2.750, un 7,6%En els dos cursos anteriors, els registres van ser superiors, ja que en el curs 2011-2012 van abandonar 4.202 estudiants a primer de carrera, un 11,2%, i van canviar de grau 2.909, un 7,7%, i en el 2010-2011, van abandonar 3.893, un 10,4%, i van canviar de grau 2.983, un 7,9%, superant en tots dos anys el 18%.

 
 

Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?